Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Při narůstání hypotonického prostředí v okolí živočišné buňky, hrozí možnost jejího poškození:

trofiky

plazmoptýzou

nehrozí poškození

svraštěním

 
2.

Membránový transport pasivní probíhá ve směru koncentračního spádu:

bez spotřeby energie

se spotřebou energie

pinocytózou

fagocytózou

 
3.

Výdej nepotřebných i dále využitelných látek z buňky se nazývá:

fagocytóza

pinocytóza

exocytóza

osmóza

 
4.

Pevné částice přijímá buňka pomocí:

fagocytózy

pinocytózy

osmózy

exocytózy

 
5.

Prostou difúzí jsou do buňky transportovány:

organické molekuly do 3C

aminokyseliny

hexózy

peptidy

 
6.

Pro živočišnou buňku je nejvýhodnější osmotické prostředí:

izotonické

atonické

hypertonické

hypotonické

 
7.

Buněčný membránový transport aktivní povahy:

transportuje pouze malé ionty a molekuly

uskutečňuje se za značné spotřeby energie

je zprostředkován difúzí

probíhá po koncentračním spádu

 
8.

Osmóza, jako případ buněčného transportu, je umožněna přítomností:

specifického přenašeče

dostatečné koncentrace ATP

kapének tekutin

semipermeabilní membrány

 
9.

Transportem zprostředkovanou difuzí se mohou do buňky dostávat:

středně velké hydrofilní látky

rozpustné plyny

močovina

molekuly monosacharidů

 
10.

Tekuté makromolekuly jsou transportovány do buňky:

fagocytózou

difúzí

osmózou

pinocytózou

 
Logolink