Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co znamená tento symbol?

Značka znamená: "acid free paper" a to znamená, že papír obsahuje kyselinu. 

Značka znamená: "acid free paper" a to znamená, že papír neobsahuje kyselinu. 

Značka znamená: "acid free paper" a to znamená, že papír neobsahuje chlór. 

 
2.

Kolik procent vody obsahuje papírovina než se začne dále zpravovávat v papírenském stroji?

9% vody

66% vody

99% vody

 
3.

Jaké složky dřeva zůstávají ve vláknině při mechanickém získávání vlákniny?

Vlákniny získané mechanickou cestou obsahují všechny složky (hemicelulózu, lignin a ostatní doprovodné látky)  kromě celulózy.

Vlákniny získané mechanickou cestou neobsahují žádné složky (hemicelulózu, lignin a ostatní doprovodné látky) kromě celulózy.

Vlákniny získané mechanickou cestou obsahují všechny složky: celulózu, hemicelulózu, lignin a ostatní doprovodné látky.

 
4.

Z čeho lze získat celulózu (= vlákninu)?

z jednoletých rostlin, z mořských řas, ze sběrového papíru 

z jednoletých rostlin, z víceletých rostlin, ze synteticky vyrobeného umělého dřeva 

z jednoletých rostlin, z víceletých rostlin, ze sběrového papíru 

 
5.

Dřevovina je vláknina získaná ...

chemickým způsobem

mechanicko-chemickým způsobem

mechanickým způsobem

 
6.

Jaké chemikálie se používají při sulfitovém způsobu získávání vlákniny?

K vaření dřeva se používá varný louh (roztok hydroxidu sodného NaOH a sulfidu sodného Na2S).

Chemickým činidlem je varná kyselina (roztok kyseliny chlorovodíkové HCl a kyseliny siřičité H2SO3).

Chemickým činidlem je varná kyselina (roztok hydrogensiřičitanu vápenatého Ca(HSO3)2 a kyseliny siřičité H2SO3).

 
7.

Jaké chemikálie se používají při sulfátovém způsobu získávání vlákniny?

K vaření dřeva se používá varný louh (roztok hydroxidu sodného NaOH a sulfidu sodného Na2S).

Chemickým činidlem je varná kyselina (roztok hydrogensiřičitanu vápenatého Ca(HSO3)2 a kyseliny siřičité H2SO3).

K vaření dřeva se používá varný louh (roztok hydroxidu sodného NaOH a uhličitanu vápenatého CaCO3).

 
8.

Živočišný klíh, kalafuna a škrob jsou látky, které se používají jako ...

plnidla

klížidla

barviva

 
Logolink