Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jaké jehličnaté stromy se nejčastěji využívají pro zisk celulózy?

modřín, tis, jalovec

smrk a borovice

smrk a lípa

 
2.

V důsledku obsahu ligninu v dřevovině dochází ke ...

dochází ke stárnutí takto vyrobeného papíru

dochází ke žloutnutí takto vyrobeného papíru

dochází ke snížení pevnosti takto vyrobeného papíru

 
3.

Jaké chemikálie se používají při sulfitovém způsobu získávání vlákniny?

K vaření dřeva se používá varný louh (roztok hydroxidu sodného NaOH a sulfidu sodného Na2S).

Chemickým činidlem je varná kyselina (roztok kyseliny chlorovodíkové HCl a kyseliny siřičité H2SO3).

Chemickým činidlem je varná kyselina (roztok hydrogensiřičitanu vápenatého Ca(HSO3)2 a kyseliny siřičité H2SO3).

 
4.

Dřevovina je vláknina získaná ...

chemickým způsobem

mechanicko-chemickým způsobem

mechanickým způsobem

 
5.

Jaké kroky zahrnuje výroba papíru?

1. výrobu vlákniny (dřevoviny a buničiny), 2. výrobu papíroviny, 3. vlastní výrobu papíru na papírenské stroji

1. řezání a rozmělnění dřeva, 2. použití chemikálií pro zisk celulózy, 3. vysušení a lisování celulózy

1. výrobu vlákniny (dřevoviny a buničiny), 2. výrobu papíroviny, 3. barvení a klížení papíru

 
6.

Z jakých jednoletých rostlin se nejčastěji získává celulóza?

bavlna, len, konopí, juta

bavlna, hedvábí, slunečnice, pšenice

jehličnaté a listnaté dřeviny

 
7.

Jaké složky dřeva zůstávají ve vláknině při mechanickém získávání vlákniny?

Vlákniny získané mechanickou cestou obsahují všechny složky (hemicelulózu, lignin a ostatní doprovodné látky)  kromě celulózy.

Vlákniny získané mechanickou cestou neobsahují žádné složky (hemicelulózu, lignin a ostatní doprovodné látky) kromě celulózy.

Vlákniny získané mechanickou cestou obsahují všechny složky: celulózu, hemicelulózu, lignin a ostatní doprovodné látky.

 
8.

Jaké fáze zahrnuje výroba papíroviny?

Mletí, porcování, klížení a balení papíroviny.

Mletí, plnění, klížení a lisování papíroviny.

Mletí, plnění, klížení a barvení papíroviny.

 
Logolink