Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jak se provádí obrábění elektronovým paprskem?

V místě dopadu paprsku elektronů se jejich kinetická energie mění ve světelnou energii, materiál obrobku tuhne. 

V místě dopadu paprsku elektronů se jejich kinetická energie mění v zvukovou energii, materiál obrobku tuhne. 

V místě dopadu paprsku elektronů se jejich kinetická energie mění v tepelnou energii, materiál obrobku tuhne. Paprsek nevniká do materiálu a to do určité hloubky, kde se pohyb elektronů nastaví, vzniklá chladivá energie se koncentruje pod povrchem a způsobuje erupční napařování materiálu. Páry odpařeného materiálu jsou zionizovány a způsobí nové zaostření paprsku v pracovním místě. 

V místě dopadu paprsku elektronů se jejich kinetická energie mění v tepelnou energii, materiál obrobku taje a odpařuje se. Paprsek vniká do materiálu a to do určité hloubky, kde se pohyb elektronů zastaví, vzniklá tepelná energie se koncentruje pod povrchem a způsobuje erupční odpařování materiálu. Páry odpařeného materiálu jsou zionizovány a způsobí nové zaostření paprsku v pracovním místě.

 
2.

Co je plazma?

Vodivý stav vody, který nastává při elektrickém výboji mezi anodou a katodou – vzniká ionizovaný plyn. Původně chemicky stejnorodý plyn se změní na směs kladných a záporných iontů, fotonů a dalších elementárních částic.

Elektricky vodivý stav vody, který nastává při elektrickém výboji mezi anodou a katodou – vzniká ionizovaný plyn. Původně chemicky stejnorodý plyn se změní na směs kladných a záporných iontů, fotonů a dalších elementárních částic.

Elektricky nevodivý stav plynu, který nastává při elektrickém výboji mezi anodou a katodou – vzniká ionizovaný plyn. Původně chemicky stejnorodý plyn se změní na směs kladných a záporných iontů, fotonů a dalších elementárních částic.

Elektricky vodivý stav plynu, který nastává při elektrickém výboji mezi anodou a katodou – vzniká ionizovaný plyn. Původně chemicky stejnorodý plyn se změní na směs kladných a záporných iontů, fotonů a dalších elementárních částic.

 
3.

Jak lze provést obrábění plazmou?

Obrábění s předehřevem materiálu za břitem řezného nástroje, odtavování materiálu z povrchu obrobku.

Obrábění s předehřevem materiálu před břitem řezného nástroje, odtavování materiálu z povrchu obrobku.

Obrábění s předehřevem materiálu před břitem řezného nástroje, natavování materiálu na povrchu obrobku.

Obrábění s předehřevem materiálu za břitem řezného nástroje, natavování materiálu na povrchu obrobku.

 
4.

K čemu dochází v plazmovém hořáku?

Záměně elektrické energie na magnetickou energii usměrněného proudu plazmy.

Přeměně elektrické energie na světelnou energii usměrněného proudu plazmy.

Přeměně elektrické energie na tepelnou energii usměrněného proudu plazmy.

Záměně elektrické energie na ultrazvukovou energii usměrněného proudu plazmy.

 
5.

Co je lapač?

Přesně umístěn proti řezací trysce pod řezaným materiálem. Jeho úkolem je zachycovat a ničit energii paprsku, který projde materiálem obrobku.

Je vlastní pracovní nástroj, který se liší v závislosti na použitém kapalinovém paprsku.

Slouží k vyvození relativního pohybu mezi pracovní řezací hlavou a obrobkem.

Má většinou obsah 200 kg, je opatřen seřiditelným výstupním dávkovačem.

 
6.

Co je úkolem povlakování součástí?

Dosáhnout výrazného zhoršení vlastností povrchu výrobku při zachování vlastností základního materiálu.

Dosáhnout výrazného zlepšení vlastností povrchu výrobku při zachování vlastností základního materiálu.

Dosáhnout výrazného zhoršení vlastností povrchu výrobku při zachování vlastností původního materiálu.

Dosáhnout výrazného zhoršení vlastností povrchu výrobku při záporných vlastnostech základního materiálu.

 
7.

Z čeho se vyrábí nástroje pro obrábění ultrazvukem?

cínu a olova

hliníku a jeho slitin 

zinku a uhlíku

konstrukční oceli, korozivzdorné oceli, mědi nebo mosazi

 
8.

Které tři metody se používají při soustružení obrobků laserem?

Obrábění s předehřevem, natavování materiálu na povrch obrobku, odřezávání materiálu dvěma různoběžnými paprsky laseru.

Obrábění s předehřevem, odtavování materiálu z povrchu obrobku, naprašování materiálu dvěma různoběžnými paprsky laseru.

Obrábění s předehřevem, odtavování materiálu z povrchu obrobku, odřezávání materiálu dvěma různoběžnými paprsky laseru.

Obrábění chladem, odtavování materiálu z povrchu obrobku, odřezávání materiálu dvěma různoběžnými paprsky laseru.

 
Logolink