Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jak se dělí papír podle gramáže?

papír, karton, lepenka

novinový papír, ofsetový papír, pohlednicový karton

papír, kniha, časopis

 
2.

Jaká složka papíru způsobuje žloutnutí papíru?

celulóza

lignin

hemicelulóza

 
3.

Jakou optimální hodnotu pH by měl mít papír?

pH 6-7

pH 7-8

pH 8-9

 
4.

Jaké vlastnosti patří mezi všeobecné vlastnosti papíru?

schopnost absorbovat vodu, pH papíru

opacita, reflektance, lesk

plošná hmotnost, tloušťka papíru, směr výroby

 
5.

Které papíry podle hodnot pH rychleji stárnou a proč?

Zásadité papíry rychleji stárnou, protože v důsledku reakce zásad s celulosovými vlákny dochází k jejich rozpadu a papír ztrácí pevnost.

Kyselé papíry rychleji stárnou, protože v důsledku reakce kyselin s celulosovými vlákny dochází k jejich rozpadu a papír ztrácí pevnost.

Kyselé papíry pomaleji stárnou, protože v důsledku reakce kyselin s celulosovými vlákny dochází k zvýšení jejich odolnosti a papír získává pevnost.

 
Logolink