Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Zástupce vosků je

glycerin

lecitin

retinol

lanolin

 
2.

Hydrogenace acylglycerolů je

změna nenasycených mastných kyselin na nasycené

spojování dlouhých řetězců mastných kyselin

štěpení dlouhých řetězců mastných kyselin 

reakce s hydrogensolemi

 
3.

Lipidy se v rámci metabolismu přeměňují na

glukosu

glykogen

kyselinu mléčnou

pyruvát

acetylkoenzym A

 
4.

Vyberte společný znak vyšších mastných kyselin

jsou nenasycené

jsou nasycené

mají sudý počet atomů uhlíku

mají lichý počet atomů uhlíku

 
5.

Mezi zástupce složených lipidů patří

lecitin

skvalen

cholesterol

glycerol

 
6.

Lipoproteiny

jsou fibrilárního tvaru

jsou lipidy, které se přeměňují při metabolismu na proteiny

vnikly příjmem nadbytečných proteinů a jejich následnou přeměnou na tuky

umožňují transport hydrobobních molekul tuků krevní plazmou v organismu

 
7.

Kaučuk je

termoset

polyuretan

polymer cis-2-methylbuta-1,3-dienu

polymer trans-2-methylbuta-1,3-dienu

 
8.

Zmýdelnění je

kyselá hydrolýza 

alkalická hydrolýza

upotřebení mýdla

hydrogenace

 
9.

Mezi dobrá rozpouštědla tuků patří (více správných odpovědí)

voda

ethanol

roztok skalice modré

detergent 

benzín

 
10.

Dle současně platných výživových doporučení mají tuky tvořit 

přibližně 30 % z celkového energetického příjmu

přilbižně 15 % z celkového energetického příjmu

přibližně 50 % z celkového energetického příjmu

méně než 10 % celkového energetického příjmu

 
Logolink