Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Index lomu je definován jako poměr:

rychlosti a frekvence světelného paprsku;

rychlosti světelného paprsku v jednom a druhém optickém prostředí;

frekvence a vlnové délky světelného paprsku, který prochází danám optickým prostředím.

 
2.

Absolutní index lomu odpovídá indexu lomu měřenému při průchodu světelného paprsku z:

destilované vody;

vzduchu;

vakua.

 
3.

Při průchodu světelného paprsku z opticky hustšího prostředí do opticky řidšího prostředí se:

paprsek láme od kolmice;

paprsek láme ke kolmici;

paprsek pouze odráží od rozhraní těchto prostředí.

 
4.

Snellův zákon zní:

Poměr sinů úhlu dopadu a úhlu lomu je roven poměru rychlostí světelného paprsku v prvním a druhém optickém prostředí.

Poměr rychlostí světelného paprsku v optickém prostředí a jeho vlnové délky je roven indexu lomu.

Index lomu závisí na okamžité rychlosti světelného paprsku.

 
5.

Optickým prostředím není:

voda;

vzduch;

dřevo;

 
6.

Jako lom světla označujeme jev, při němž

světelné záření mění svou vlnovou délku;

paprsek záření mění svou intenzitu;

paprsek záření mění svůj směr.

 
Logolink