Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Absolutní index lomu odpovídá indexu lomu měřenému při průchodu světelného paprsku z:

destilované vody;

vzduchu;

vakua.

 
2.

Index lomu je definován jako poměr:

rychlosti a frekvence světelného paprsku;

rychlosti světelného paprsku v jednom a druhém optickém prostředí;

frekvence a vlnové délky světelného paprsku, který prochází danám optickým prostředím.

 
3.

Jako "světlo" označujeme část elektromagnetického spektra, která má rozmezí vlnových délek:

10 - 400nm

400 - 800nm

800 - 1200nm

 
4.

Při průchodu světelného paprsku z opticky hustšího prostředí do opticky řidšího prostředí se:

paprsek láme od kolmice;

paprsek láme ke kolmici;

paprsek pouze odráží od rozhraní těchto prostředí.

 
5.

Při průchodu světelného paprsku z opticky řidšího prostředí do opticky hustšího prostředí se paprsek:

láme od kolmice;

láme ke kolmici;

láme vždy o úhel 45°.

 
6.

Snellův zákon zní:

Poměr sinů úhlu dopadu a úhlu lomu je roven poměru rychlostí světelného paprsku v prvním a druhém optickém prostředí.

Poměr rychlostí světelného paprsku v optickém prostředí a jeho vlnové délky je roven indexu lomu.

Index lomu závisí na okamžité rychlosti světelného paprsku.

 
Logolink