Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Polarimetrii lze využít v analytické chemii 

pouze ke kvalitativní nebo pouze ke kvantitativní analýze daného vzorku;

pouze ke kvantitativní analýze;

pouze ke kvalitativní analýze.

 
2.

Zdroj záření v polarimetru je 

monochromatický;

polychromatický;

polychromatický s možností přepnutí mezi VIS a IR oblastí.

 
3.

Enantiomery jsou izomerní látky, které se vzájemně liší

počtem center chirality;

směrem, kterým stáčí rovinu polarizovaného světla;

polohou jednoho substituenta vůči rovině dvojné vazby, obsažené v molekule.

 
4.

Racemát nebo také racemická směs je směs

vody a opticky aktivní látky;

dvou různých pravotočivých látek v poměru 1:1;

dvou enantiomerů v ekvimolárním poměru.

 
5.

Mezi opticky aktivní látky nepatří

aminokyseliny;

monosacharidy;

anorganické kyseliny.

 
6.

Čím vyšší je koncentrace opticky aktivní látky v měřeném roztoku, tím

vyšší je hodnota specifické optické otáčivosti, kterou pak z naměřených údajů vypočítáme.

nižší je hodnota úhlu otočení roviny polarizovaného světla při průchodu přes tento roztok;

vyšší je hodnota úhlu otočení roviny polarizovaného světla při průchodu přes tento roztok.

 
Logolink