Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Čím vyšší je koncentrace opticky aktivní látky v měřeném roztoku, tím

vyšší je hodnota specifické optické otáčivosti, kterou pak z naměřených údajů vypočítáme.

nižší je hodnota úhlu otočení roviny polarizovaného světla při průchodu přes tento roztok;

vyšší je hodnota úhlu otočení roviny polarizovaného světla při průchodu přes tento roztok.

 
2.

Pravotočivé látky označujeme symbolem

+

H

R

 
3.

Jako pravotočivé označujeme ty opticky aktivní látky, které

stáčí rovinu polarizovaného světla proti směru chodu hodinových ručiček;

stáčí rovinu polarizovaného světla po směru chodu hodinových ručiček;

stáčí rovinu polarizovaného světla alespoň o 1°.

 
4.

Levotočivé látky označujeme symbolem

P

S

-

 
5.

Polarimetrii lze využít v analytické chemii 

pouze ke kvalitativní nebo pouze ke kvantitativní analýze daného vzorku;

pouze ke kvantitativní analýze;

pouze ke kvalitativní analýze.

 
6.

Každá opticky aktivní látka má svou stálou hodnotu určitého parametru. Tento parametr se nazývá:

specifická optická otáčivost;

měrná optická hustota;

specifická polarizační konstanta.

 
Logolink