Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Pórobeton je:

přímo lehčený beton

nepřímo lehčený beton

přepjatý beton

 
2.

Stropy Velox mají stropní prvky vyrobené z:

štěpkocementu

dřevoštěpky

pórobetonu

 
3.

Stropy Liapor  mají stropní tvarovky vyrobené z:

kameniva z elektrárenskéh popílku

kameniva z kamene sopečného původu

kameniva ze speciálních jílů

 
4.

PZD desky jsou:

keramické dutinové stropní desky

betonové dutinové stropní desky

předpjaté železobeetonévé dutinové stropní desky

 
5.

Stropní konstrukce BSK se skládají ze:

stropních betonových vložek a ocelových I nosníků
 

stropních betonových vložek a filigránových stropních nosníků
 

stropních keramických vložek a filigránových stropních nosníků
 

 
6.

Hliníkový prášek se do pórobetonu přidává jako:

kypřící látka

stabilizátor

regulátor hydratace

 
7.

Stropní vložky YTONG jsou vyrobené z:
 

prostého betonu

železobetonu

pórobetonu

 
Logolink