Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Zahříváním Ca(HCO3)2 nevzniká

CO2

CaCO3

CaH2

 
2.

Dolomit je mineralogický název pro

CaCO3

MgCO3

CaCO3 · MgCO3

 
3.

Největší atomový poloměr z uvedených kovů alkalických zemin má

Ca

Sr

Ba

 
4.

Vyberte sloučeninu, která je dobře rozpustná ve vodě

CaCO3

Ca(HCO3)2

MgCO3

 
5.

Při hoření hořčíku na vzduchu vzniká

MgO a Mg2N3

MgO a MgN

MgO2 a Mg2O3

 
6.

Sloučenina CaCO3 není podstatou

kalcitu

halitu

aragonitu

 
7.

V jaderné energetice nachází uplatnění jako moderátor

Ca

Mg

Be

 
8.

Který z kovů po zapálení hoří oslnivým bílým plamenem?

Be

Mg

Ca

 
9.

Na výrobu nejiskřivých slitin se používá

Ca

Mg

Be

 
10.

Epsomit je mineralogický název pro

MgSO4 · 7 H2O

BaSO4

Ca(HCO3)2

 
Logolink