Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

V jaderné energetice nachází uplatnění jako moderátor

Ca

Mg

Be

 
2.

Epsomit je mineralogický název pro

MgSO4 · 7 H2O

BaSO4

Ca(HCO3)2

 
3.

Součástí chlorofylu jsou ionty

hořečnaté

vápenaté

železnaté

 
4.

Ionty  Ba2+ barví nesvítivý plamen

cihlově červeně

karmínově červeně

zeleně

 
5.

Jako kontrastní látka při rentgenovém vyšetření žaludku se používá

CaCO3

BaSO4

BaCO3

 
6.

Sloučenina CaCO3 není podstatou

kalcitu

halitu

aragonitu

 
7.

Vyberte čtveřici kovů, která je seřazena podle rostoucí atomové hmotnosti

Ba, Sr, Ca, Mg

Mg, Ca, Sr, Ba

Sr, Ba, Mg, Ca

 
8.

Pálená sádra má vzorec

CaSO4 · 2 H2O

CaSO4 · ½ H2O

CaSO4

 
9.

MgO je oxid

kyselinotvorný

zásadotvorný

amfoterní

 
10.

Reakcí oxidu vápenatého s vodou vzniká

CaOH

Ca(OH)2

CaH2

 
Logolink