Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Reakcí oxidu vápenatého s vodou vzniká

CaOH

Ca(OH)2

CaH2

 
2.

V jaderné energetice nachází uplatnění jako moderátor

Ca

Mg

Be

 
3.

Vyberte čtveřici kovů, která je seřazena podle rostoucí atomové hmotnosti

Ba, Sr, Ca, Mg

Mg, Ca, Sr, Ba

Sr, Ba, Mg, Ca

 
4.

Epsomit je mineralogický název pro

MgSO4 · 7 H2O

BaSO4

Ca(HCO3)2

 
5.

Rozpustnost hydroxidů kovů alkalických zemin roste v pořadí 

Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2

Ba(OH)2, Sr(OH)2, Ca(OH)2

Sr(OH)2, Ba(OH)2, Ca(OH)2

 
6.

Zahříváním Ca(HCO3)2 nevzniká

CO2

CaCO3

CaH2

 
7.

Který z kovů po zapálení hoří oslnivým bílým plamenem?

Be

Mg

Ca

 
8.

Přechodná tvrdost vody je způsobena     

CaCO3

Ca(HCO3)2

CaCl

 
9.

Na výrobu nejiskřivých slitin se používá

Ca

Mg

Be

 
10.

Sloučenina CaCO3 není podstatou

kalcitu

halitu

aragonitu

 
Logolink