Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Největší atomový poloměr z uvedených kovů alkalických zemin má

Ca

Sr

Ba

 
2.

Epsomit je mineralogický název pro

MgSO4 · 7 H2O

BaSO4

Ca(HCO3)2

 
3.

Pálená sádra má vzorec

CaSO4 · 2 H2O

CaSO4 · ½ H2O

CaSO4

 
4.

Jako kontrastní látka při rentgenovém vyšetření žaludku se používá

CaCO3

BaSO4

BaCO3

 
5.

Mezi biogenní prvky nepatří

Be

Mg

Ca

 
6.

Na výrobu nejiskřivých slitin se používá

Ca

Mg

Be

 
7.

Nejmenší ionizační energii z uvedených kovů alkalických zemin má

Ca

Sr

Ba

 
8.

Který z kovů po zapálení hoří oslnivým bílým plamenem?

Be

Mg

Ca

 
9.

Součástí chlorofylu jsou ionty

hořečnaté

vápenaté

železnaté

 
10.

Přechodná tvrdost vody je způsobena     

CaCO3

Ca(HCO3)2

CaCl

 
Logolink