Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Sádrovec je minerál odpovídající složením

CaSO4 · 2 H2O

CaSO4 · ½ H2O

CaSO4

 
2.

Epsomit je mineralogický název pro

MgSO4 · 7 H2O

BaSO4

Ca(HCO3)2

 
3.

Který z kovů alkalických zemin má největší hustotu?

vápník

báryum

rádium

 
4.

Přechodná tvrdost vody je způsobena     

CaCO3

Ca(HCO3)2

CaCl

 
5.

Nejmenší ionizační energii z uvedených kovů alkalických zemin má

Ca

Sr

Ba

 
6.

Jako kontrastní látka při rentgenovém vyšetření žaludku se používá

CaCO3

BaSO4

BaCO3

 
7.

Rozpustnost hydroxidů kovů alkalických zemin roste v pořadí 

Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2

Ba(OH)2, Sr(OH)2, Ca(OH)2

Sr(OH)2, Ba(OH)2, Ca(OH)2

 
8.

Beryllium je prvek

kyselinotvorný

zásadotvorný

amfoterní

 
9.

Na výrobu nejiskřivých slitin se používá

Ca

Mg

Be

 
10.

Součástí chlorofylu jsou ionty

hořečnaté

vápenaté

železnaté

 
Logolink