Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Podle hodnot vzdálenosti vrcholů vln (rozteče) a výšky vlny se lepenky dělí na ...

 maxivlnné, středněvlnné, minivlnné a mikrovlnné

 hrubovlnné, středovlnné, jemnovlnné a mikrovlnné

 hrubozrnné, středozrnné, jemnozrnné a mikrozrnné

 
2.

Podle počtu slepovaných vrstev se vlnité lepenky dělí na ...

 dvouvrstvé až sedmivrstvé

lepené a přitláčené

jednovrstvé až mnohovrstvé

 
3.

Jak se dělí papíry podle způsobu výroby?

ruční a umělé

ruční a strojní

roční a strojní

 
4.

Jak se dělí papíry podle použití?

 • balicí

 • malířské

 • spotřební

 • bankovkové

 • kotoučové

 • archové

 • krabicové

 • archivní

 • balicí

 • grafické

 • technické

 • speciální

 
5.

Co jsou syntetické papíry?

syntetické papíry jsou materiály podobné papíru s obsahem syntetických látek nejméně 80 %

syntetické papíry jsou materiály, které nejsou podobné papíru a obsahují 20 % PVC.

syntetické papíry jsou materiály podobné papíru s obsahem syntetických látek nejméně 20 %

 
6.

Co znamenají pojmy: Neobond, Pretex, Polyart?

jsou to druhy recyklovaného papíru

jsou to druhy syntetického papíru

jsou to druhy kartonového papíru

 
7.

Podle povrchu dělíme papíry na ...

 • nehlazené

 • hlazené

 • zásadité

 • kyselé

 • impregnované

 • laminované

 • nechlazené

 • chlazené

 • přetírané

 • barevné

 • impregnované

 • lavinované

 • nehlazené

 • hlazené

 • nenatírané

 • natírané

 • impregnované

 • laminované

 
8.

Jak se dělí papíry podle gramáže (plošné hmotnosti)?

 • papír

 • balicí papír

 • krabicový papír

 • papír

 • karton

 • lepenka

 • bezdřevý papír

 • dřevitý papír

 • recyklovaný papír

 
Logolink