Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jaký papír se nehodí k recyklaci?

mastný a špinavý papír

krabice a lepenky

reklamní letáky

 
2.

Papír se vyrábí ze surovin ...

recyklovatelných a neobnovitelných

recyklovatelných a obnovitelných

nerecyklovatelných a neobnovitelných

 
3.

Co znamená pojem delignifikace?

oddělení celulózy od necelulózových složek buničiny

oddělení dřevoviny od buničiny

oddělení ligninu od hemicelulózy

 
4.

Co znamená symbol:

Značka či nápis acid free paper znamená, že papír obsahuje kyselinu. 

Značka či nápis acid free paper znamená, že papír je volně dostupný. 

Značka či nápis acid free paper znamená, že papír neobsahuje kyselinu. 

 
5.

Může se papír recyklovat donekonečna?

ne

ano

můžeme ho recyklovat pouze 2x 

 
6.

Jaké chemikálie nejčastěji způsobují znečištění vody při výrobě papíru?

sloučeniny síry a železa

sloučeniny fluoru a chlóru

sloučeniny síry a chlóru

 
Logolink