Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co jsou obnovitetné zdroje energie?

Obnovitelné zdroje energie jsou přírodní energetické zdroje, které nemají schopnost částečné nebo úplné obnovy. 

Obnovitelné zdroje energie jsou přírodní energetické zdroje, které mají schopnost částečné nebo úplné obnovy. 

Obnovitelné zdroje energie jsou umělé energetické zdroje, které mají schopnost částečného nebo úplného zpracování. 

 
2.

Co znamená pojem delignifikace?

oddělení celulózy od necelulózových složek buničiny

oddělení dřevoviny od buničiny

oddělení ligninu od hemicelulózy

 
3.

Jaký papír se nehodí k recyklaci?

mastný a špinavý papír

krabice a lepenky

reklamní letáky

 
4.

Co znamená symbol:

Značka či nápis acid free paper znamená, že papír obsahuje kyselinu. 

Značka či nápis acid free paper znamená, že papír je volně dostupný. 

Značka či nápis acid free paper znamená, že papír neobsahuje kyselinu. 

 
5.

Může se papír recyklovat donekonečna?

ne

ano

můžeme ho recyklovat pouze 2x 

 
6.

Papír se vyrábí ze surovin ...

recyklovatelných a neobnovitelných

recyklovatelných a obnovitelných

nerecyklovatelných a neobnovitelných

 
Logolink