Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Kombinací (překrytím) všech primárních složek (u aditivního míchání barev) vzniká světlo ....

bílé

černé

purpurové

 
2.

Jaké jsou sekundární barvy u modelu RGB:

červená, zelená, modrá

azurová, purpurová, žlutá

červená, modrá, žlutá

 
3.

Barva objektu záleží na ...

na barvě světla pohlceného

 na barvě světla odraženého

na barvě světla procházejícího

 
4.

Jaké jsou sekundární barvy u modelu CMYK:

červená, zelená, modrá

azurová, purpurová, žlutá

žlutá, černá, bílá

 
5.

Jaká je vlnová délka světla:

350 - 850 nanometrů

480 - 780 nanometrů

neomezeně

380 - 780 nanometrů

 
6.

Jaké jsou základní spektrální složky světla?

červené světlo, žluté světlo a modré světlo

červené světlo, zelené světlo a žluté světlo

červené světlo, zelené světlo a modré světlo

 
7.

Jaké barvy se skrývají pod označením CMYK?

azurová, purpurová, žlutá a černá

modrá, zelená, žlutá a černá

modrá, zelená, žlutá a červená

 
8.

Jak se nazývá místo, kde z oční koule vystupuje zrakový nerv a kde nejsou žádné světločivé buňky?

žlutá skvrna

žlutá díra

slepá skvrna

 
9.

V polygrafii používaná zkratka CMYK znamená ...

skládání barev světlapřekrytím 3 základních spektrálních složek: červeného, zeleného a modrého světla, lze vytvořit světlo bílé

míchání barviv (barev); kombinací 3 základních barev – ze kterých lze namíchat jakoukoliv jinou barvu

míchání barviv (barev); kombinací 4 základních barev – ze kterých lze namíchat jakoukoliv jinou barvu.

 
10.

Jak se nazývá model, u kterého hovoříme o skládání barev světla?

RGB model – Red, Green, Brown

RGB model – Red, Grey, Blue

RGB model – Red, Green, Blue

 
11.

Kombinací 3 základních barev (u subtraktivního míchání barev) vzniká barva ...

bílá

purpurová

černá

 
12.

Kde v praxi využíváme aditivní způsob míchání barev?

tisk, polygrafie

televizory, monitory, obrazovky

žárovky, svítící reklamy

 
13.

Jak se nazývají světločivné buňky, pomocí nichž vnímáme barvy?

čípky

tyčinky

papily

 
14.

Co je subtraktivní míchání barev?

Subtraktivní míchání barev je způsob míchání barev, kdy se s každou další přidanou barvou ubírá část původního světla, světelná spektra se odečítají → výsledná barva bude vždy tmavší

Subtraktivní míchání barev je takový způsob, kdy se jednotlivé složky barev sčítají a vytváří světlo větší intenzity → barva světlejší

Subtraktivní míchání barev je takový způsob, kdy se jednotlivé složky barev sčítají a vytváří světlo větší intenzity → barva tmavší

 
15.

Místo nejostřejšího vidění se nazývá ...

žlutá skvrna

zelená skvrna

slepá skvrna

 
Logolink