Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Která z uvedených skupin nepatří mezi chromofory?

nitroskupina - NO2

karbonylová skupina C=O

azoskupina N=N

 
2.

Co nepatří mezi aditiva?

vosky a zvláčňovadla

sušidla a tenzidy

estery a éthery

 
3.

Mezi organická rozpouštědla patří tyto sloučeniny:

např. burel, chlorid sodný, salmiak

např. aceton, ethanol, toluen

např.ethan, methan, pentan

 
4.

Kalafuna patří mezi ...

pojiva

smáčedla

aditiva

 
5.

Chromofory jsou skupiny atomů ...

schopné hromadně absorbovat světlo.

nereagující na světlo.

schopné selektivně absorbovat světlo.

 
6.

Jaké vlastnosti lze ovlivnit pomocí aditiv?

viskozitu, lepivost, rychlost schnutí tiskové barvy

kujnost, tažnost, pevnost, vodivost

rozpustnost a nasycenost barev

 
7.

Které bílé anorganické pigmenty jsou nejznámější?

titanitá běloba, chromová běloba, barytová běloba, hydroxid hlinitý

cínová běloba, zinková běloba, hořečnatá běloba, hydroxid hlinitý

titanová běloba, zinková běloba, barytová běloba, hydroxid hlinitý

 
8.

Rozpouštědla dělíme na ...

přírodní a syntetická

alkoholová a bezalkoholová

anorganická a organická

 
9.

Tisková barva se skládá ze 4 složek:

 • pigmenty

 • pojiva

 • rozpouštědla

 • sedativa

 • pigmenty

 • pojiva

 • rozpouštědla

 • aditiva

 • pigmenty

 • plnidla

 • rozpouštědla

 • aditiva

 
10.

Která z uvedených funkčních skupin je charakteristická pro azobarviva?

- NO2

- NH2

- N = N -

 
Logolink