Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Které z důležitých vlastností kovů se využívají v polygrafii?

tvrdost, pevnost, elektrická vodivost, odolnost vůči korozi

měkkost, křehkost, elasticita, ohebnost

barevnost, hustota, viskozita, recyklovatelnost

 
2.

Hlubotisk je způsob tisku z ...

z výšky

z hloubky

z plochy

 
3.

Mosaz je slitina ...

mědi a zinku

mědi a cínu

mědi a železa

 
4.

K leptání kovů se používají ...

silné organické hydroxidy

silné organické kyseliny

silné anorganické kyseliny

 
5.

Štoček je ...

reliéfní stranově stejná tisková deska

reliéfní stranově schodná tisková forma

reliéfní stranově obrácená tisková deska

 
6.

Ofset využívá jakou tiskovou techniku?

tisk z plochy

tisk z hloubky

tisk z výšky

 
7.

Co je písmovina (=liteřina)?

Písmovina je ocel, která se používá pro výrobu tiskových válců.

Písmovina je litina, která se používá pro výrobu konstrukčních částí tiskových strojů.

Písmovina je slitina olova, cínu a antimonu, která se používala pro výrobu liter (písmen) pro techniku knihtisku.

 
8.

Jaké nejdůležitější tiskové techniky se v polygrafii používají?

tisk z válce, tisk pomocí namáčení a natírání

tisk z výšky, tisk z hloubky, tisk z plochy

tisk z výšky, tisk z hloubky, tisk z prostoru

 
Logolink