Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Na co se kovy v polygrafii používají?

přidávají se do papíroviny

k výrobě tiskových strojů a strojových součástek, k výrobě tiskových forem

k výrobě konstukčních dílů pro hmotnostně a plošně náročné knihy

 
2.

Jaké nejdůležitější tiskové techniky se v polygrafii používají?

tisk z válce, tisk pomocí namáčení a natírání

tisk z výšky, tisk z hloubky, tisk z plochy

tisk z výšky, tisk z hloubky, tisk z prostoru

 
3.

Které z následujících skupin prvků jsou kovy používané v polygrafii?

Sn, Pt, Ag, Ca, Zn, Na

Sb, Pb, Au, Cu, Zn, Na

Sn, Pb, Al, Cu, Zn, FeSn

 
4.

Které z důležitých vlastností kovů se využívají v polygrafii?

tvrdost, pevnost, elektrická vodivost, odolnost vůči korozi

měkkost, křehkost, elasticita, ohebnost

barevnost, hustota, viskozita, recyklovatelnost

 
5.

Co je písmovina (=liteřina)?

Písmovina je ocel, která se používá pro výrobu tiskových válců.

Písmovina je litina, která se používá pro výrobu konstrukčních částí tiskových strojů.

Písmovina je slitina olova, cínu a antimonu, která se používala pro výrobu liter (písmen) pro techniku knihtisku.

 
6.

Hlubotisk je způsob tisku z ...

z výšky

z hloubky

z plochy

 
7.

Ofset využívá jakou tiskovou techniku?

tisk z plochy

tisk z hloubky

tisk z výšky

 
8.

Jakou tiskovou techniku využívá knihtisk?

tisk z výšky

tisk z hloubky

tisk z plochy

 
Logolink