Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jaké materiály se vůbec nepoužívají jako knihařské materiály (materiály pro dokončující zpracování) ?

potahové papíry, kartony a lepenky, textilní materiály

cement, beton, sádra, vápno

usně (kůže) a koženky, lepidla, syntetické polymery – plasty

 
2.

Které číslo je přiřazeno k pojmu: předsádka?

15

16

11

9

 
3.

Jakou úpravou je opatřeno knihařské plátno, aby bylo pružné, nelámavé a dostatečně pevné?

agregace

apretace (=zátěr)

segregace

 
4.

Která lepidla jsou rostlinného původu?

škrobová - mazy

glutinová - klihy

disperzní

tavná

 
5.

Syntetické kůži používané na dokončující zpevnění knih se říká ...

useň

kozinka

koženka

vepřovice

 
6.

Kartony jsou tuhé papíry s jakou gramáží (plošnou hmotností)?

Kartony jsou tuhé papíry s nižší plošnou hmotností do 150 g/m2.

Kartony jsou tuhé papíry s vysokou plošnou hmotností nad 350 g/m2.

Kartony jsou tuhé papíry s vyšší plošnou hmotností v rozmezí mezi 150 – 350 g/m2.

 
7.

Které číslo je přiřazeno k pojmu: hřbetník?

7

8

9

 
8.

Postup, kdy je např. potahový papír opatřen folií, se nazývá ...

laminace

lakování

ražení

 
9.

Jaký materiál se používá k ručnímu šití knih?

ocelová lanka

silonový vlasec

knihařské nitě

 
10.

K jakému účelu v knize slouží kapitálek?

Má ozdobnou funkci a také zpevňuje hřbet.

Má ozdobnou funkci a také uvolňuje hřbet.

Má ozdobnou funkci a také zpevňuje přední a zadní knižní desku.

Je záložkou knihy.

 
11.

Jaké lepidlo je přírodní? 

Tavná (hotmelty)

Reaktivní polyuretanová

glutinová

disperzní

 
12.

Které číslo je přiřazeno k pojmu: kapitálek?

5

6

9

10

 
13.

Na jakém principu pracují hotmelty = tavná lepidla?

Po nanesení lepidla dochází k odpaření rozpouštědla a lepidlo tuhne.

Postupným nanášením jednotlivých vrstev lepidel na knižní blok docházi ke zpevnění.

 Za normální teploty jde o pevné látky, které se do tekutého stavu dostanou roztavením. Po slepení a snížení teploty lepidlo znovu tuhne. 

 
14.

Které části knihy nejsou spolu slepeny:

předsádka a knižní deska

knižní desky a potah knižních desek

hřbet a kapitálek

ořízka a knižní blok

 
15.

Které číslo je přiřazeno k pojmu: knižní deska?

11

12

15

16

 
16.

Na zpevnění hřbetu knih se používá ...

knihařské plátno

knihařská gáza

knihařské lepidlo

knihařská kůže

 
17.

Která lepidla mají pracovní teplotu 120-200°C ?

glutinová - klihy

disperzní

reaktivní polyuretanová

tavná (hotmelty)

 
18.

Jaké materiály se používají jako knihařské materiály (materiály pro dokončující zpracování) ?

potahové papíry, kartony a lepenky, textilní materiály, usně a kovy

kartony a lepenky, textilní materiály, lepidla a světlocitlivé materiály

potahové papíry, kartony a lepenky, textilní materiály, dřevo a lepidla

potahové papíry, kartony a lepenky, textilní materiály, usně (kůže) a lepidla

 
Logolink