Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Postup, kdy je např. potahový papír opatřen folií, se nazývá ...

laminace

lakování

ražení

 
2.

Které číslo je přiřazeno k pojmu: knižní blok?

12

13

15

16

 
3.

Které číslo je přiřazeno k pojmu: hřbetník?

7

8

9

 
4.

Které číslo je přiřazeno k pojmu: knižní deska?

11

12

15

16

 
5.

Jaké materiály se používají jako knihařské materiály (materiály pro dokončující zpracování) ?

potahové papíry, kartony a lepenky, textilní materiály, usně a kovy

kartony a lepenky, textilní materiály, lepidla a světlocitlivé materiály

potahové papíry, kartony a lepenky, textilní materiály, dřevo a lepidla

potahové papíry, kartony a lepenky, textilní materiály, usně (kůže) a lepidla

 
6.

Syntetické kůži používané na dokončující zpevnění knih se říká ...

useň

kozinka

koženka

vepřovice

 
7.

Na jakém principu pracují hotmelty = tavná lepidla?

Po nanesení lepidla dochází k odpaření rozpouštědla a lepidlo tuhne.

Postupným nanášením jednotlivých vrstev lepidel na knižní blok docházi ke zpevnění.

 Za normální teploty jde o pevné látky, které se do tekutého stavu dostanou roztavením. Po slepení a snížení teploty lepidlo znovu tuhne. 

 
8.

Jaký materiál se používá k ručnímu šití knih?

ocelová lanka

silonový vlasec

knihařské nitě

 
9.

Které části knihy nejsou spolu slepeny:

předsádka a knižní deska

knižní desky a potah knižních desek

hřbet a kapitálek

ořízka a knižní blok

 
10.

Která lepidla jsou rostlinného původu?

škrobová - mazy

glutinová - klihy

disperzní

tavná

 
11.

Jaké lepidlo je přírodní? 

Tavná (hotmelty)

Reaktivní polyuretanová

glutinová

disperzní

 
12.

Lepidla se nazývají cizím slovem ...

adheziva

abraziva

aditiva

 
13.

Na zpevnění hřbetu knih se používá ...

knihařské plátno

knihařská gáza

knihařské lepidlo

knihařská kůže

 
14.

Jakou úpravou je opatřeno knihařské plátno, aby bylo pružné, nelámavé a dostatečně pevné?

agregace

apretace (=zátěr)

segregace

 
15.

Která lepidla se vyrábí z kostí a kůží zvířat?

Tavná (hotmelty)

Glutinová - klihy

Škrobová - mazy

Disperzní

 
16.

Kartony jsou tuhé papíry s jakou gramáží (plošnou hmotností)?

Kartony jsou tuhé papíry s nižší plošnou hmotností do 150 g/m2.

Kartony jsou tuhé papíry s vysokou plošnou hmotností nad 350 g/m2.

Kartony jsou tuhé papíry s vyšší plošnou hmotností v rozmezí mezi 150 – 350 g/m2.

 
17.

K jakému účelu v knize slouží kapitálek?

Má ozdobnou funkci a také zpevňuje hřbet.

Má ozdobnou funkci a také uvolňuje hřbet.

Má ozdobnou funkci a také zpevňuje přední a zadní knižní desku.

Je záložkou knihy.

 
18.

Jaké materiály se vůbec nepoužívají jako knihařské materiály (materiály pro dokončující zpracování) ?

potahové papíry, kartony a lepenky, textilní materiály

cement, beton, sádra, vápno

usně (kůže) a koženky, lepidla, syntetické polymery – plasty

 
Logolink