Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Určete objem ethanolu, který je obsažen v 1 dm3  roztoku, je-li φ = 40%.

400 dm3

4 dm3

40 cm3

400 cm3

 
2.

Tollensovo činidlo se používá k důkazům:

aldehydů, dochází k vyloučení červené mědi nebo oxidu mědného.

terciárních alkoholů, vznikají 2 vzájemně nemísitelné vrstvy.

k důkazu fenolů, vzniká tmavozelené zbarvení.

k důkazu aldehydů, vzniká stříbrné zrcátko.

 
3.

Vyberte mezi uvedenými alkoholy alkoholy sekundární: 2-methylpentan-3-ol; glykol; propan-2-ol; propan-1-ol; butan-1-ol; butan-2-ol; 2-methyl-propan-2-ol:

2-methylpentan-3-ol;  propan-2-ol;  2-methylpropan-2-ol:

propan-2-ol;  butan-2-ol; 2-methylpentan-3-ol

2-methylpentan-3-ol; glykol;  propan-1-ol;

 glykol; propan-2-ol;  2-methyl-propan-2-ol:

 
4.

Redukcí ketonu vznikají:

primární alkoholy

sekundární alkoholy

terciární alkoholy

vícesytné alkoholy

 
5.

Formalín je:

plynná forma formaldehyd.

roztok formaldehydu ve vodě.

polymerní forma formaldehydu, také se označuje jako paraformaldehyd.

trimerní forma formaldehydu, také se označuje jako trioxan.

 
6.

Wacker-Hoechstova výroba je moderní metoda k získání karbonylových sloučenin, vyberte správné tvrzení:

Wacker-Hoechstova výroba probíhá za přítomnosti dvousložkového katalyzátoru (chlorid paladnatý, chlorid mědnatý).

Wacker-Hoechstův postup se používá k výrobě acetonu z propenu

Wacker-Hoechstův postup se používá k výrobě akroleinu z propenu.

Wacker-Hoechstův postup se používá k výrobě acetaldehydu z ethenu.

 
7.

Vyberte správná tvrzení

Všechny alkoholy se rozpouštějí ve vodě

Alkoholy s kyselinami  reagují za vzniku etherů

Alkoholy dehydratací poskytují ethery

Alkoholy s kyselinami  reagují za vzniku esterů

 
8.

Oxidací hydrochinonu vzniká:

p-benzochinon

o-benzochinon

pyrogallol

floroglucinol

 
9.

Mezi dvojsytné alkoholy nepatří:

 

ethylenglykol

glycerol

allylalkohol

benzylalkohol

 
10.

Ethanolát sodný se ve vodě rozpouští na roztok

s pH v kyselé oblasti.

s pH v zásadité oblasti.

s pH kolem 7.

vůbec se ve vodě nerozpouští.

 
Logolink