Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jak odstraňujeme třísky při vrtání?

Opatrně rukou v ochranné rukavici.

Štětcem, speciální škrabou, smetákem, či vyfukovací pistolí.

Hadrem namočeným v oleji, aby nedošlo ke korozi obrobku.

Odfouknutí ústy, ale pouze při vypnutém stroji.

 
2.

Pracovník při vrtání musí...

...mít zapnutý oděv i rukávy a musí mít pokrývku hlavy.

 

 

 

...používat ochranné rukavice.

...mít ochanou obuv s ocelovou špicí.

...mít ochanou obuv s ocelovou špicí.

 
3.

Co je základním předpokladem bezpečnosti práce? (Může být i více správných odpovědí)

Udržovat pořádek na pracovišti, udržovat v pořádku stroje a nástroje, se kterými se pracuje.

Pracovník musí používat ochranné oblečení a ochranné pomůcky.

Pracovník musí být dobře odpočinutý.

Pracovník musí mít sjednané zdravotní pojištění.

 
4.

Co nesmíme udělat při práci na vrtačce?

Před zahájením práce odstranit prach a nečistoty za stroje.

Pravidelně a správně mazat stroj.

Pokládat nástroje na pracovní plochu.

Odcházet od spuštěného stroje.

 
Logolink