Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Proč musíme před spuštěním soustruhu vyjmout upínací klíč?

Protože by okamžitě vylétl ze sklíčidla a mohl by nám způsobit vážné zranění.

Jelikož by mohlo dojít k poškození upínacího klíče.

Došlo by k poškození sklíčidla.

Poškodili bychom obrobek.

 
2.

Co není třeba zkontrolovat před započetím soustružení?

Celkový stav stroje a jeho případné poškození.

Upnutí obrobku ve sklíčidle.

Plynutí času.

Množství chladicí kapaliny a její kvalitu.

 
3.

Pokud leštíme na soustruhu pomocí smirkového plátna, musíme jej?

Pevně držet v pravé ruce.

Pevně držet v levé ruce.

Musíme jej uchytit do držáku.

Omotáme ho okolo dřívka a teprve poté můžeme leštit.

 
4.

Co musíme udělat, pokud obrábíme delší tyčový materiál?

Musíme zcela zakrýt vyčnívající část z vřeteníku.

Musíme vyčnívající část zakrýt červenou textilií.

Okolo vyčnívajícího konce vyznačíme vodorovné značení.

Vyčnívající konec natřeme žlutobílými pruhy, dle ČSN.

 
5.

Pomocí jakého nástroje zastavujeme dobíhající sklíčidlo?

Speciálním kusem textilie.

K tomuto účelu určeným speciálním hákem.

Zapnutím opačných otáček, ale pouze na krátkou dobu.

Sklíčidlo nesmíme nikdy žádným způsobem dobržďovat.

 
Logolink