Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Proč musíme před spuštěním soustruhu vyjmout upínací klíč?

Protože by okamžitě vylétl ze sklíčidla a mohl by nám způsobit vážné zranění.

Jelikož by mohlo dojít k poškození upínacího klíče.

Došlo by k poškození sklíčidla.

Poškodili bychom obrobek.

 
2.

Pomocí jakého nástroje zastavujeme dobíhající sklíčidlo?

Speciálním kusem textilie.

K tomuto účelu určeným speciálním hákem.

Zapnutím opačných otáček, ale pouze na krátkou dobu.

Sklíčidlo nesmíme nikdy žádným způsobem dobržďovat.

 
3.

Co musíme udělat, pokud obrábíme delší tyčový materiál?

Musíme zcela zakrýt vyčnívající část z vřeteníku.

Musíme vyčnívající část zakrýt červenou textilií.

Okolo vyčnívajícího konce vyznačíme vodorovné značení.

Vyčnívající konec natřeme žlutobílými pruhy, dle ČSN.

 
4.

Co není třeba zkontrolovat před započetím soustružení?

Celkový stav stroje a jeho případné poškození.

Upnutí obrobku ve sklíčidle.

Plynutí času.

Množství chladicí kapaliny a její kvalitu.

 
5.

Pokud leštíme na soustruhu pomocí smirkového plátna, musíme jej?

Pevně držet v pravé ruce.

Pevně držet v levé ruce.

Musíme jej uchytit do držáku.

Omotáme ho okolo dřívka a teprve poté můžeme leštit.

 
Logolink