Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jak zkoušíme brousící kotouč před jeho upnutím?

Ponoříme jej do vody, jestli neplave, pokud ne je vše v pořádku.

Lehce poklepem, jestli není prasklý.

Postraním vrypem, jestli není naprasklý.

Kutálením po pracovním stole, jestli není oválný.

 
2.

Pokud vyměňujeme brousící kotouč tak jej umisťujeme?

Pověsíme jej na hřebík zatlučený ve zdi.

Opřeme jej o patu brusky.

Položíme jej na zem, aby nedošlo k jeho pádu.

Odkládáme jej na určené skladovací místo.

 
3.

Čím orovnáváme brousící kotouč?

Kouskem dřívka.

Pouze nástroji k tomu určenými.

Pouze ocelovým hranolem, jehož rozměr nepřesáhne na delší straně 5 cm.

Slinutým karbidem nebo barevným sklem.

 
4.

Při broušení vždy používáme:

Ochranné brýle, nebo obličejové štíty.

Rukavice.

Svařovací brýle nebo kuklu.

Pokrývku hlavy a rukavice.

Kleště nebo svěrky na obrobek.

 
5.

Co uděláme po výměně brousícího kotouče?

Uvedeme do zkušebního chodu na dobu nejméně 5 sekund.

Uvedeme do zkušebního chodu na dobu nejméně 15 minut.

Uvedeme do zkušebního chodu na dobu nejméně 5 minut.

Uvedeme do zkušebního chodu na dobu maximálně 5 minut.

 
6.

Můžeme odstraňovat ochranné kryty brousících kotoučů?

Ano, ale pouze na nezbytně nutnou dobu.

Ochranné kryty se nesmí odstraňovat.

Ano, ale po ukončení směny je musíme opět nasadit, tak jak byly.

Ano, ale v případě kontroly, je musíme ihned zase nasadit zpět.

 
Logolink