Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Soustružnické nože dělíme podle směru obrábění na:

Na pravé levé a také, kterými lze řezat oběma směry.

Na přední a zadní.

Na vnitřní a vnější.

Na přímé a ohnuté.

 
2.

Soustružnický nůž je?

Stejný jako kuchyňský nůž pouze robustnější konstrukce.

Nástroj, který používáme při soustružení.

Speciální vícebřitý nástroj.

Je kuchyňský nůž bez dřevěné násady.

 
3.

Soustružnické nože dělíme podle tvaru například na:

Dlouhé, krátké a střední.

Levé, pravé a prostřední.

Přímé, ohnuté a stranové.

Přední, boční a vypichovací.

 
4.

Do jakých hlavních skupin dělíme slinuté karbidy?

Hlavní skupina A, B a C.

Hlavní skupina X, Y a Z.

Hlavní skupina R, S a T.

Hlavní skupina S, H a U.

 
5.

Co je to řezná rychlost?

Je to rychlost pohybujícího se obvodu výrobku.

Je to rychlost pohybujícího se středu výrobku.

Je to rychlost pohybujícího se středového vlákna u výrobku.

Je to rychlost pohybujícího se soustružnického nože.

 
6.

Co je to rychlořezná ocel?

Vysoce legovaná nástrojová ocel zachovávající si tvrdost do 600°C.

Ocel legovaná sírou a fosforem.

Vysoce legovaná nástrojová ocel zachovávající si tvrdost do 1300°C.

Nízkolegovaná ocel zachovávající si tvrdost do 700°C.

 
7.

Jakým teplotám odolávají řezné materiály z oxidované keramiky?

Zachovávají si tvrdost do 1300°C.

Zachovávají si tvrdost do 1500°C.

Zachovávají si tvrdost do 1100°C.

Zachovávají si tvrdost do 900°C.

 
8.

V jakých jednotkách udáváme otáčky obrobku?

V l/hod.

V o/min.

V l/min.

V ot./min.

 
9.

Čemu musí odolávat řezné materiály?

Musí odolávat vysokým mechanickým a teplotním zatížením.

Musí odolávat vysokému chemickému zatížení způsobenému řeznou kapalinou.

Musí odolávat teplotní roztažnosti a gravitačnímu zatížení.

Musí odolávat nízkému teplotnímu zatížení a velkému chemickému zatížení.

 
10.

Podle čeho určujeme velikosti jednotlivých řezných úhlů?

Podle toho jaký máme nůž.

Podle toho jak je zvykem na daném pracovišti.

Podle opotřebení stroje.

Podle obráběné součásti za pomocí strojnických tabulek.

 
Logolink