Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co nepatří do řezných materiálů?

Rychlořezná ocel.

SK – slinuté karbidy.

Povlakované slinuté karbidy.

Nitridy.

Křemičitá ocel.

Technické diamanty.

Polykrystalické diamanty.

Řezné materiály z oxidované keramiky.

 
2.

Čemu musí odolávat řezné materiály?

Musí odolávat vysokým mechanickým a teplotním zatížením.

Musí odolávat vysokému chemickému zatížení způsobenému řeznou kapalinou.

Musí odolávat teplotní roztažnosti a gravitačnímu zatížení.

Musí odolávat nízkému teplotnímu zatížení a velkému chemickému zatížení.

 
3.

Které druhy soustružení nepoužíváme.

Soustružení válcových ploch.

Čelní soustružení.

Soustružení kuželových ploch.

Soustružení ozubených kol.

Soustružení šroubových ploch.

Tvarové soustružení.

Rýhování a vroubkování.

 
4.

Podle čeho určujeme velikosti jednotlivých řezných úhlů?

Podle toho jaký máme nůž.

Podle toho jak je zvykem na daném pracovišti.

Podle opotřebení stroje.

Podle obráběné součásti za pomocí strojnických tabulek.

 
5.

 Podle čeho vybíráme tvar soustružnického nože?

Podle toho co budeme obrábět a jaký bude výsledný tvar obrobku.

Podle toho jaký nůž máme právě upnutý v nožové hlavě.

Podle toho, který nůž mi vydali ve výdejně.

Podle toho, kterých nožů mám nejvíc.

 
6.

Co je to rychlořezná ocel?

Vysoce legovaná nástrojová ocel zachovávající si tvrdost do 600°C.

Ocel legovaná sírou a fosforem.

Vysoce legovaná nástrojová ocel zachovávající si tvrdost do 1300°C.

Nízkolegovaná ocel zachovávající si tvrdost do 700°C.

 
7.

Do jakých hlavních skupin dělíme slinuté karbidy?

Hlavní skupina A, B a C.

Hlavní skupina X, Y a Z.

Hlavní skupina R, S a T.

Hlavní skupina S, H a U.

 
8.

Co je to soustružení?

Je to nanášení materiálu na obrobek.

Je to třískové obrábění rotačních ploch za pomocí řezných nástrojů.

Je to odlévání rotačních ploch.

Je to beztřískové obrábění rotačních ploch.

 
9.

Co se stane, pokud zvolíme malou řeznou rychlost?

Zvýšíme produktivitu práce, ale zvýšíme energetickou náročnost na výrobu jednotlivého výrobku.

Zvýšíme produktivitu práce, ale snížíme energetickou náročnost na výrobu jednotlivého výrobku.

Snížíme životnost nástroje, ale zvýšíme produktivitu práce.

Prodloužíme životnost nástroje, ale snížíme produktivitu práce.

 
10.

V jakých jednotkách udáváme otáčky obrobku?

V l/hod.

V o/min.

V l/min.

V ot./min.

 
Logolink