Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Soustružnické nože dělíme podle směru obrábění na:

Na pravé levé a také, kterými lze řezat oběma směry.

Na přední a zadní.

Na vnitřní a vnější.

Na přímé a ohnuté.

 
2.

Na čem závisí otáčky obrobku?

Na průměru obrobku a nastavené řezné rychlosti.

Na otáčkách obrobku a nastaveném posuvu.

Na průměru obrobku a na nastavených otáčkách.

Na posuvu a nastavené řezné rychlosti.

 
3.

Co je to soustružení?

Je to nanášení materiálu na obrobek.

Je to třískové obrábění rotačních ploch za pomocí řezných nástrojů.

Je to odlévání rotačních ploch.

Je to beztřískové obrábění rotačních ploch.

 
4.

Do jakých hlavních skupin dělíme slinuté karbidy?

Hlavní skupina A, B a C.

Hlavní skupina X, Y a Z.

Hlavní skupina R, S a T.

Hlavní skupina S, H a U.

 
5.

Které druhy soustružení nepoužíváme.

Soustružení válcových ploch.

Čelní soustružení.

Soustružení kuželových ploch.

Soustružení ozubených kol.

Soustružení šroubových ploch.

Tvarové soustružení.

Rýhování a vroubkování.

 
6.

Co nepatří do řezných materiálů?

Rychlořezná ocel.

SK – slinuté karbidy.

Povlakované slinuté karbidy.

Nitridy.

Křemičitá ocel.

Technické diamanty.

Polykrystalické diamanty.

Řezné materiály z oxidované keramiky.

 
7.

Soustružnické nože dělíme podle tvaru například na:

Dlouhé, krátké a střední.

Levé, pravé a prostřední.

Přímé, ohnuté a stranové.

Přední, boční a vypichovací.

 
8.

Co se stane, pokud zvolíme velkou řeznou rychlost?

Rychleji opracujeme obrobek a prodloužíme životnost stroje.

Rychleji opracujeme obrobek, ale dříve otupíme nástroj a zkrátíme tak jeho životnost.

Pomaleji opracujeme obrobek, ale dříve otupíme nástroj a zkrátíme tak jeho životnost.

Znehodnotíme obrobek, ale prodloužíme životnost nástroje.

 
9.

 Podle čeho vybíráme tvar soustružnického nože?

Podle toho co budeme obrábět a jaký bude výsledný tvar obrobku.

Podle toho jaký nůž máme právě upnutý v nožové hlavě.

Podle toho, který nůž mi vydali ve výdejně.

Podle toho, kterých nožů mám nejvíc.

 
10.

Co je to rychlořezná ocel?

Vysoce legovaná nástrojová ocel zachovávající si tvrdost do 600°C.

Ocel legovaná sírou a fosforem.

Vysoce legovaná nástrojová ocel zachovávající si tvrdost do 1300°C.

Nízkolegovaná ocel zachovávající si tvrdost do 700°C.

 
Logolink