Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Prasklinu při výměně brusného kotouče zjistíme:

prohlédnutím pod mikroskopem

lehkým poklepem dřevěnou paličkou na zavěšený kotouč

ručním potočením kotouče na hřídeli

 
2.

Které pravidlo použití brusných kotoučů je správné?

Na měkké materiály používáme tvrdé a pórovité brusné kotouče

Na měkké materiály používáme měkké a pórovité brusné kotouče

Na tvrdé materiály používáme měkké a pórovité brusné kotouče

 
3.

Tvrdost brusného kotouče vyjadřuje:

tvrdost brusných zrn

schopnost brusných zrn odlamovat se při opotřebení

odolnost brusného kotouče proti praskání

 
4.

Maximální rozměr mezi hradítkem a brusným kotoučem je:

1 mm

3 mm

5 mm

 
5.

Pórovitý brusný kotouč má mezery mezi zrny:

větší

střední

menší

 
6.

Brusný kotouč se skládá z:

brusiva a pojiva

brusiva, pojiva a barviva

brusiva, pojiva a maziva

 
7.

Letmým broušení brousíme plochy:

rovinné

šikmé

rotační

 
8.

Při výměně brusného kotouče musí být otáčky na štítku brusky a otáčky na štítku brusného kotouče:

shodné

na brusce musí být nižší než na kotouči

na brusce musí být vyšší než na kotouči

 
9.

Maximální rozměr mezi opěrkou a brusným kotoučem je:

1 mm

3 mm

5 mm

 
10.

Definice broušení zní:

Broušení je třískové obrábění kovů, kde jako nástroj používáme mnohobřitý nástroj – brousící kotouč.

Broušení je beztřískové obrábění kovů, kde jako nástroj používáme mnohobřitý nástroj – brousící kotouč.

Broušení je tváření kovů, kde jako nástroj používáme mnohobřitý nástroj – brousící kotouč.

 
Logolink