Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jaký bude povrch obrobku, pokud nastavíme větší posuv?

Povrch obrobku bude hladký.

Povrch obrobku bude lesklý.

Povrch obrobku bude dostatečně vyleštěn a může být použit jako konečná úprava.

Povrch výrobku bude drsnější.

 
2.

Co se stane, pokud nastavíme větší posuv?

Prodloužíme čas obrábění.

Budeme mít hladší povrch.

Zkrátí se čas obrábění.

Spotřebujeme více energie na obrábění.

 
3.

Na čem nezávisí velikost řezné rychlosti?

Na materiálu výrobku.

Na materiálu břitu nástroje.

Na velikosti posuvu.

Na trvanlivosti břitu nástroje.

Na úhlu nastavení soustružnického nože.

Na druhu chlazení a mazání.

Na tuhosti a přesnosti obráběcího stroje.

Na počasí.

 
4.

Co musíme dělat s obrobkem a nástrojem během odebírání třísky?

Zahřívat ho.

Svítit na něj.

Ochlazovat ho.

Přidržovat, aby nedocházelo ke chvění.

 
5.

Jaký druh vzniklé třísky sem nepatří?

Lámavá tříska.

Drobivá tříska.

Plynulá tříska.

Spirálová tříska.

 
6.

Co vzniká postupným oddělováním materiálu a jeho následnou deformací?

Špóna.

Tříska.

Strouhanka

Drť.

 
7.

Co je to posuv?

Udává se v metrech a jedná se o dráhu, kterou břit nástroje urazí za jednu otáčku obrobku.

Udává se v milimetrech a jedná se o dráhu, kterou břit nástroje urazí za jednu otáčku obrobku.

Udává se v centimetrech a jedná se o dráhu, kterou břit nástroje urazí za jednu otáčku obrobku.

Je to vzdálenost, o kterou se posune břit nástroje během jedné otáčky.

 
8.

Co je to řezná rychlost?

Rychlost posuvu suportu.

Rychlost hlavního pohybu při soustružení (rychlost odběru třísky).

Rychlost vedlejšího pohybu při soustružení (rychlost pohybu nástroje).

Rychlost pohybu nástroje.

 
9.

Jaký bude povrch obrobku, pokud máme nastaven malý posuv?

Povrch obrobku bude hladký.

Povrch obrobku bude drsný.

Povrch obrobku bude velmi drsný.

Na povrchu obrobku budou patrné vrypy.

 
10.

V jakých jednotkách udáváme řeznou rychlost?

V metrech za minutu m/min.

V milimetrech za minutu mm/min.

V centimetrech za minutu cm/min.

V milimetrech za sekundu mm/s.

 
Logolink