Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co musí splňovat lože?

Musí být velmi těžké, nesmí se kroutit, musí pohlcovat chvění a dobře odvádět třísky.

Musí být velmi tuhé, nesmí se kroutit, nesmí pohlcovat chvění a dobře odvádět třísky.

Musí být velmi tuhé, nesmí se kroutit, musí pohlcovat chvění a dobře odvádět třísky.

Musí být velmi hmotné, nesmí se kroutit, nesmí pohlcovat chvění a dobře odvádět třísky.

 
2.

Z čeho se neskládá soustruh?

Z lože.

Z vřeteníku s převodovou skříní.

Z komety.

Z lunety.

Ze suportu.

Z posuvové skříně.

Z koníku.

 
3.

Kolik mohou mít poloautomatické a automatické soustruhy vřeten?

Tyto soustruhy mívají jedno až dvě vřetena.

Tyto soustruhy mají jedno vřeteno.

Tyto soustruhy mají tři vřetena.

Tyto soustruhy mívají čtyři až osm vřeten.

 
4.

K čemu slouží převodová skříň?

Jejím úkolem je přenášet rotační pohyb od suportu k vřeteníku.

Jejím úkolem je přenášet od motoru ke koníku.

Jejím úkolem je přenášet rotační pohyb od motoru k suportu a vřeteníku.

Jejím úkolem je přenášet rotační pohyb od koníku k suportu.

 
5.

K čemu slouží vřeteník.

K posuvu nástroje.

K upínání obrobku.

Zajišťuje pohon a uložení vřetena, slouží k upínání obrobků.

Zajišťuje pohon a uložení nástroje, slouží k upínání nástroje.

 
6.

Co je to výkonnost u soustruhu?

Je to množství odebraného materiálu za určitou časovou jednotku.

Je to množství vyrobených výrobků za určitou časovou jednotku.

Je to množství vyrobených výrobků za jednu hodinu.

Je to množství vyrobených výrobků za směnu.

 
7.

Co znamená NC soustruh?

Je doplněn o pracovníka, jenž má za úkol hlásit naměřené hodnoty.

K soustruhům je dodáváno několik měřících nástrojů současně.

Je doplněn digitálním odečítáním souřadnic pohybu nástroje, jež se aktuálně zobrazují na displeji obsluze.

Je doplněn o přesné hodiny, které vyhodnocují rychlost výroby na NC soustruhu.

 
8.

Jaké máme požadavky na vřeteno?

Nesmí se chvět ani se nesmí kroutit.

Nesmí se chvět, ale může se lehce kroutit.

Může se chvět, ale nesmí se kroutit.

Může se lehce chvět i kroutit.

 
9.

Co je to CNC soustruh?

Ovládání stroje je prováděno řídicím systémem pomocí vytvořeného programu.

Pracovník dostane na začátku směny děrný štítek.

Před započetím práce musí pracovník aktualizovat antivirový program umístěný v programu CNC stroje.

Jedná se o klasický hrotový soustruh doplněný o nové ovládací prvky.

 
10.

Čím bývají vybaveny karusely?

Žebříkem.

Hasicím přístrojem.

Bývají vybaveny plynulou změnou otáček a posuvů.

Zábradlím, kvůli bezpečnosti obsluhy.

 
Logolink