Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Kde našly uplatnění revolverové soustruhy?

V sériové výrobě, kde potřebujeme k obrábění více nástrojů.

V malosériové výrobě, kde potřebujeme k obrábění jedem nástroj.

V kusové výrobě.

V hromadné výrobě s jedním nástrojem.

 
2.

Co využívají CNC stroje?

Tyto stroje využívají vlastní speciální souřadnicový systém CNC.

Tyto stroje využívají kartézský souřadnicový systém os XYZ.

Tyto stroje využívají třírozměrný systém.

Tyto stroje používají univerzální systém os.

 
3.

Co musíme instalovat k poloautomatickým a automatickým soustruhům?

Zakládací zařízení pro obrobky a odebírací zařízení pro výrobky.

Zakládací zařízení pro nástroje a dopravníkový pás pro špóny.

Musíme instalovat tři až čtyři židličky, jelikož na takových soustruzích pracuje nejednou více pracovníků současně.

Musíme instalovat pořádný přívodní kabel, jelikož mají velký odběr proudu.

 
4.

Podle čeho poznáme svislý soustruh (karusel)?

Mají malou upínací desku.

Mají upínací desku umístěnou vodorovně.

Mají upínací desku umístěnou pod úhlem 45°.

Nemají upínací desku.

 
5.

Co je to výkonnost u soustruhu?

Je to množství odebraného materiálu za určitou časovou jednotku.

Je to množství vyrobených výrobků za určitou časovou jednotku.

Je to množství vyrobených výrobků za jednu hodinu.

Je to množství vyrobených výrobků za směnu.

 
6.

Co musí splňovat lože?

Musí být velmi těžké, nesmí se kroutit, musí pohlcovat chvění a dobře odvádět třísky.

Musí být velmi tuhé, nesmí se kroutit, nesmí pohlcovat chvění a dobře odvádět třísky.

Musí být velmi tuhé, nesmí se kroutit, musí pohlcovat chvění a dobře odvádět třísky.

Musí být velmi hmotné, nesmí se kroutit, nesmí pohlcovat chvění a dobře odvádět třísky.

 
7.

Co dělá lože soustruhu?

Vede suport a koník, zachycuje řezné síly a částečně i váhu obrobku.

Vede vřeteník a koník, pohlcuje řezné síly a částečně i váhu obrobku.

Vede suport a posuvovou skříň, zachycuje řezné síly a váhu obrobku.

Vede vřeteník a posuvovou skříň, zachycuje řezné síly a částečně i váhu obrobku.

 
8.

Kolik mohou mít poloautomatické a automatické soustruhy vřeten?

Tyto soustruhy mívají jedno až dvě vřetena.

Tyto soustruhy mají jedno vřeteno.

Tyto soustruhy mají tři vřetena.

Tyto soustruhy mívají čtyři až osm vřeten.

 
9.

Který typ soustruhu sem nepatří?

Hrotový.

Čelní a svislý.

Revolverový.

Speciální.

Kuželový.

Poloautomat a automat.

Číslicově řízený CNC a NC.

 
10.

Co znamená NC soustruh?

Je doplněn o pracovníka, jenž má za úkol hlásit naměřené hodnoty.

K soustruhům je dodáváno několik měřících nástrojů současně.

Je doplněn digitálním odečítáním souřadnic pohybu nástroje, jež se aktuálně zobrazují na displeji obsluze.

Je doplněn o přesné hodiny, které vyhodnocují rychlost výroby na NC soustruhu.

 
Logolink