Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Železobetonové monolitické překlady mají :

výhodu, že se mohou po zalití okamžitě zatěžovat

výhodu, že jejich provedení je jednoduché a málo pracné

nevýhodu, že postup provedení je velice pracný a dále se nesmí zatěžovat až po 28 dnech tuhnutí a tvrdnutí betonu

 
2.

Klenby tvořící nádpraží otvoru mají tvar:

rovný

do oblouku

šikmý

 
3.

Překlady z keramických nosníků:

se vyrábí přímo na stavbě

se vyrábí před stavbou a mají výhodu, že se mohou přizpůsobit kratšímu rozměru přímo na stavbě dělením úhlovou bruskou

se vyrábí z pálených keramických vložek, ocelové výztuže a prostého betonu

 
4.

Železobetonové překlady se hojně používají pro svoji okamžitou možnost zatížení :

ano

ne

občas

 
5.

U železobetonových překladů musí být nosná armatura po uložení vždy:

na boku stěny překladu

při spodním líci překladu nad daným otvorem

při horním líci překladů

 
6.

Klenba se ukončuje uprostřed klenbového oblouku:

klenákem

záklopkou

zálivkou z malty

 
7.

Překlady z ocelovývh válcovaných nosníků ukládáme na ostění  minimálně:

50 mm

100
 

150 mm

 
8.

Klenby se vyzdívají jako :

kamenné

cihelné

pěnové

 
Logolink