Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jaký propal (okuje) vzniká při prodlužování oceli za tepla?

a) 0,5 %

b) 2 %

c) 6 - 8 %

 
2.

Jaká je ideální teplota oceli při prodlužování materiálu za tepla?

a) 300 - 400°C

b) 500 - 600°C

c) 1100 -1200°C

 
3.

Prodlužování pomocí oblíku

a) provádí kovář sám s pomocí jednoručního kladiva

b) kovář pracuje s pomocníkem, který přitlouká na oblík

c) kovář pracuje s dvěma pomocníky, jeden z nich sleduje hloubku průniku oblíku

 
4.

Jaké způsoby prodlužování oceli za tepla znáte?

a) o hranu kovadliny

b) prodlužování sedlíkem nebo oblíkem

c) prodlužování volným pádem na dráhu kovadliny

 
5.

Lze provádět prodlužování na bucharu?

a) nelze, materiál by praskal

b) je to produktivní způsob kování, který vyžaduje již zkušeného kováře

c) nelze, dochází k značnému zakování okují

 
6.

Jaké nářadí nejčastěji používáme při prodlužování oceli za tepla?

a) gumovou paličku, kružítko, skládací metr

b) jednoruční kovářské kladivo, sedlík, oblík, dvouruční přitloukací kladivo

c) útinku, zámečnické kladivo, oblík, sekáč křížový

 
7.

Je vhodné použít prodlužování oceli u některých uměleckokovářských výrobků?

a) ne, u většiny těchto výrobků je prodlužování nevhodná kovářská operace

b) ano, prodlužování oceli je jedna z velmi častých kovářských operací, která je velmi často používaná v uměleckém kovářství

c) ne, tato kovářská operace se nikdy v uměleckém kovářství nepoužívala 

 
8.

Je vhodné po každém prodlužování oceli materiál zchladit ve vodě?

a) ano, tato operace významně zvyšuje pevnost výkovku

b) ano, je to vhodné zejména proto, že se snižuje riziko popálení

c) ne, materiál je náchylný k praskání, snižuje se jeho houževnatost a kvalita výkovku

 
9.

Jak nazýváme nejčastější kovářskou operaci?

a) prodlužování

b) probíjení

c) rovnání

 
10.

Jaké palivo používáme ve výhni k ohřáti oceli, kterou potřebujeme prodloužit?

a) bukové dřevo

b) hnědé uhlí

c) kovářské uhlí (černé)

 
Logolink