Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Je nutné vyrovnat materiál, který nám přivezl dodavatel hutního materiálu?

a) ne, není, materiál je dodáván v celých délkách dokonale rovný

b) ne, materiál se srovná položením na rovnou podlahu

c) ano, především plné materiály slabších přúřezů jsou při distribuci rúzně deformovány a je nutné je před použitím vyrovnat

 
2.

Jakým způsobem se provádí rovnání tenkého drátů v dlouhých úsecích?

a) ve svěráku postupným upínáním v krátkých úsecích

b) přetahováním přes kovový, nebo dřevěný válec

c) meděnou palicí na rovnací desce  postupně po úsecích

 
3.

Jak postupujeme při rovnání tyče o průměru 12 mm a délce 1000 mm, která je prohlá v půlce své délky o 30 mm

a) tyč srovnáme o koleno, mělo by to stačit k vyrovnání

b) tyč položíme na dráhu kovadliny, nebo rovnací desku vypouklou stranou nahoru a zpočátku lehkými údery gumovou paličkou srovnáváme, vyrovnání tyče kontrolujeme vizuálně pohledem podél tyče, dokud tyč není rovná

c) tyč několikrát nahřejeme ve výhni a náhodnými údery na kteroukoliv část tyče tyč srovnáme

 
4.

Jaké ochranné pomůcky používáme při rovnání materiálu za studena?

a) rukavice, pracovní plášť, holínky, dioptrické brýle

b) rukavice, chrániče sluchu, čré brýle, pracovní oblečení, pracovní obuv

c) gumovou zástěru, svářečskou kuklu, brýle, špunty do uší

 
5.

Z jakého důvodu je nutné při rovnání oceli za tepla používat číré brýle?

a) protože potřebujeme na rovnanou ocel lépe vidět

b)  protože z ohřáté oceli odcházi teplo a to škodí našemu zraku

c) protože z nahřátého materiálu mohou odlétnout okuje, nebo rúzné úlomky, které nám mohou poškodit zrak

 
6.

Jaké nářadí se nejčastěji používá při rovnání oceli?

a) kladivo, gumová palička, rovnací deska, kovadlina, posuvné měřítko, svinovací metr

b) kladivo, gumová palička, kovadlina, rovnací deska, dřevěná palička

úhloměr, posuvné měřítko, přitloukací kladivo, důlčik, plochý šroubovák

 
7.

Jakým způsobem lze provést vyrovnání těžké tyče čtvercového průřezu?

a) pomocí kyslíko-acetylenové soupravy střídavým  ohřevem a ochlazením  na vypouklém úseku (na vnějším obvodu zakřivení)

b) pomocí kyslíko-acetylenové soupravy střídavým  ohřevem a ochlazením  na vypouklém úseku (na vnitřní straně zakřivení)

c) zahřátím celého deformovaného objemu tyče

 
8.

Je rovnání materiálu častá operace používaná v kovářské dílně?

a) ano, velmi často je to jedna z prvních operací, před zahájením samotné práce s daným materiálem

b) ne, materiál není potřeba nikdy rovnat

c) ano, ale jen za předpokladu, že materiál zpracováváme v zimním období, kdy je ocel náchýlnější k deformacím

 
9.

Jaké základní pravidlo platí při rovnání lehkých a těžkých ocelí?

a) lehkou ocel rovnáme paličkou za studena, těžkou ocel rovnáme plochým sedlíkem pomocí přitloukacího kladiva za tepla

b) lehkou ocel nerovnáme, protože je to zbytečné, těžkou ocel zkusíme pomlátit kladivem, pokud to nepůjde, nebudeme se tím zabývat

c) lehké ani těžké materiály není třeba rovnat, zpravidla jsou při doručení dodavatelem rovné

 
10.

Jakým nástrojem se provádí rovnání tenkých plechů?

a) dřevěnou palicí na rovnací desce

b) kladivem o hmotnosti minimálně 2 kg

ručně ve svěráku

 
Logolink