Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Podlahy dělíme také podle požadavků na izolaci:

proti vodě a vlhkosti

tepelnou

zvukovou

proti vodě a chladnosti

tepelnou

zvukovou

proti vodě a vlhkosti

popelnou

zvukovou

 
2.

Izolace zvukové se provádějí:

z pružných nebo z nepružných hmot, kladených obvykle na tenkou vrstvu ze sypkých materiálů.

z pružných nebo z polopružných hmot, kladených obvykle na tenkou vrstvu ze sypkých materiálů.

z pružných nebo z celopružných hmot, kladených obvykle na silnou vrstvu ze sypkých materiálů.

 
3.

Izolační vrstvy dělíme podle jejich funkce, take na:

 

Hydroizolace a parozábrany

 

Hydroizolace a zábrany

 

Hydratace a parobrany

 
4.

Podlahová vrstva je:

nefunkčí vrstva podlahy

funkční vrstva podlahy

pasivní část podlahy
 

 
5.

Podlahu tvoří vrstvy jako jsou:

nášlapná vrstva, zanášecí, vyrovnávací a izolační vrstva.

sešlapná vrstva, roznášecí, vyrovnávací a izolační vrstva.

nášlapná vrstva, roznášecí, vyrovnávací a izolační vrstva

 
6.

Izolační vrstva:

neodděluje konstrukci podlahy od ostatních stavebních konstrukcí

odděluje konstrukci podlahy od ostatních stavebních konstrukcí

spojuje konstrukci podlahy s ostatními stavebními konstrukcemi

 
7.

Roznášecí vrstva podlahy:

Leží zpravidla pod nášlapnou vrstvou a roznáší bodové zatížení z nášlapné vrstvy do větší plochy na měkkou podložku, tvořenou akustickou nebo tepelnou izolací.

Leží zpravidla nad nášlapnou vrstvou a roznáší bodové zatížení z nášlapné vrstvy do větší plochy na měkkou podložku, tvořenou akustickou nebo tepelnou izolací.

Leží zpravidla pod nášlapnou vrstvou a neroznáší bodové zatížení z nášlapné vrstvy do větší plochy na měkkou podložku, tvořenou akustickou nebo tepelnou izolací.

 
8.

Izolace tepelné:

se provádí kladením předepsaných vrstev určených k zajištění tepelně izolačních vlastností podlah

se provádí kladením nepředepsaných vrstev určených k zajištění tepelně izolačních vlastností podlah

se provádí kladením předepsaných vrstev určených k zajištění snížení tepelně izolačních vlastností podlah

 
9.

Podlahy dělíme dále podle zatížení na:

pochůzné

nepojížděné

pojížděné s velkým zatížením

nepochůzné

pojížděné

pojížděné s velkým zatížením

pochůzné

pojížděné

pojížděné s velkým zatížením

 
10.

Podlahy členíme na :

venkovní a vnitřní

jen venkovní

jen vnitřní

 
Logolink