Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co je to neutrální pásmo (osa) při ohybu?

a) pásmo s nulovým namáháním v průřezu ohýbané tyče

b) pásmo namáhání, které s postupujícím ohybem už nevzrůstá

c) pásmo namáhání, které s postupujícím ohybem klesá

 
2.

Jakým způsobem se zabrání zeslabení průřezu při ostrém ohybu?

a) dodatečným kováním po provedení ohybu

b) napěchováním polotovaru v místě budoucího ohybu

c) vyšší teplotou ohřevu v místě ohybu

 
3.

Kdy provádíme při ohybu trubek pískovou výplň?

a) když je třeba zabránit zploštění trubky v místě ohybu

b) když chceme vymezit ohřívané místo

c) když chceme zvýšit tepelnou kapacitu ohřívaného místa

 
4.

Pokud ohýbáme nahřátý materiál o hranu kovadliny, na co se při této operaci musíme soustředit?

a) na to, aby byl materiál v místě ohybu dostatečně nahřátý

b) na to, aby nám nepadaly na zem okuje

c) na to, aby nám materíál ve výhni nevychladl

 
5.

Co musíme především vědět, než začneme ocel ohýbat za tepla?

a) musíme znát její svařitelnost

b) musíme znát třídu oceli, zpracovatelnost, kvalitu oceli

c) její křehkost

 
6.

Pro který materiál bude hodnota minimálního poloměru ohybu nejmenší? (jakost oceli je stejná)

a) ocel bez tepelného zpracování  

b) ocel žíhaná na měkko

c) ocel zušlechtěná

 
7.

Jaký je maximální průměr ocelové trubky, kterou chceme ohýbat za studena?

a) 12 mm

b) 8 mm

c) 16 mm

 
8.

Máme tři tyče stejného průřezu, ale materiálově rozdílné: ocel, hliník, měď. Uprostřed jejich délky, je třeba provést ohyb 90° při stejném poloměru ohybu. Jaké bude pořadí materiálů podle velikosti odpružení?

a) měď, ocel, hliník

b) ocel, hliník, měď

c) ocel, měď, hliník

 
9.

Jaké pravidlo platí pro nejmenší poloměr ohybu trubky?

a) trojnásobek průměru

b) čtyřnásobek průměru

c) pětinásobek průměru

 
10.

K jakému namáhání tyče dochází při jejím ohýbání?

a) tah působí v celém jejím přůřezu

b) na vnitřní straně ohybu působí tah, na vnější tlak

c) na vnější straně ohybu působí tah, na vnitřní tlak

 
Logolink