Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jak provádíme pěchování?

a) přitloukáním materiálu na sedlík

b) přes hranu kovadliny nebo jiný roh

c) zesilováním polotovaru, krátké kusy na kovadlině ve svislé poloze, delší kusy ve vodorovné poloze

 
2.

Kdy se používá pěchování v uměleckém kovářství nejčastěji?

a) vždy, když máme materiál delší, než potřebujeme

b) vždy, před probíjením tyčí, v místě kde budeme tyč probíjet

c) kdykoliv, když nevíme, jaký umělecko-kovářský motiv použít

 
3.

Co je důležité dodržet při kovářské operaci pěchování?

a) materiál nahřátý na vrchní kovací teplotu, pevné držení pěchovaného materiálu

b) materiál nahřátý na 300°C, materiál nemusí být dobře upevněn

c) materiál není důležité nahřívat, záleží pouze na frekvenci úderů kladivem

 
4.

Ocel pěchujeme?

a) ve směru osy tyče

b) šikmo k ose tyče

c) šikmo i ve směru osy tyče

 
5.

Při výrobě jakého výkovku je typické použití kovářské operace pěchování?

a) při výrobě kroužku

b) při kování tesařské skoby

c) při výrobě hlavy hřebíků

 
6.

Případná zakřivení tyče v průběhu pěchování odstraňujeme

a) v závěru pěchování

b) ihned po jejich počátečním vzniku

c) kováním s novým ohřevem po napěchování požadovaného průřezu

 
7.

Ocel pěchujeme při teplotě?

a) 300 - 500°C

b) 880 - 1050°C

c) 200 - 300°C

 
8.

Jak se zajišťuje pěchování tyče uprostřed její délky?

a) vymezením ohřevu tyče jen v místě, kde má být napěchována

b) na ohřevu nezáleží je potřeba použít větší kladivo

c) na ohřevu nezáleží, je nutno kovat opatrně, aby nedošlo k zakřivení polotovaru

 
9.

Patří pěchování mezi základní kovářské operace?

a) ne, pěchování se v kovárně používá zřídka

b) ano, pěchování se používá v kovárně poměrně často, hlavně v umělecké kovařině

c) ne, pěchování se často používalo před 50 lety 

 
10.

Je možné provádět pěchování na bucharu?

a) ne, není to technologický možné

b) ano, je to možné, vyžaduje to však větší zručnost kováře 

c) ano, je to možné  pouze na velkých bucharech (hamrech)

 
Logolink