Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Kterým měřidlem zjistíme, jestli osazujeme materiál pravidelně?

a) svinovacím metrem

b) posuvným měřítkem

c) měřidlem na teplý kov

 
2.

Jednostranné osazování provádíme nejčastěji?

a) ručním kladivem

b) velkým obouručním kladivem

c) oblíkem

 
3.

Jaký nástroj použijeme k dokončení osazení na kruhové tyči, požadujeme-li ostrý přechod?

a) použijeme hřebovnici

b) použijeme kladivo s ostrým nosem

c) použijeme ostrý sedlík

 
4.

Osazovaní oceli je?

a) osazování je náhlý přechod menšího průřezu oceli v průřez větší

b) osazování je přechod většího průřezu oceli v průřez menší

c) průřez oceli při osazování zůstává stejný

 
5.

Jaké znáte druhy osazování?

a) jednostranné, oboustranné, ze všech stran

b) z vrchu, ze spodu, ze všech stran

c) ze zadu, z boku, ze spodu

 
6.

Oboustranné osazování se používá nejčastěji?

a) používá se tam, kde je rozměr osazené části jen o málo menší než rozměr části původní

b) používá se tam, kde je rozměr osazené části větší

c) používá se nejméně často

 
7.

Při výrobě osazení na zápustce do kovadliny použijeme jaké osazování?

a) jednostranné

b) obustranné

c) ze všech stran

 
8.

Pokud překováváme materiál z čtyřhranného na kulatý?

a) musíme materiál nahřívat na nízkou teplotu asi 200°C

b) je to vlastně osazování ze všech stran

c) musíme začít kovat uprostřed tyče

 
9.

Pří kování kovářských kleští použijeme nejčastěji jaké osazování?

a) jednostranné

b) oboustranné

c) za všech stran

 
10.

 Při osazování mají údery na sedlík shora

a) malý účinek

b) menší účinek než kovadlina zespodu

c) větší účinek než kovadlina zespodu

 
Logolink