Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Který z daných vzorců vyjadřuje objem krychle?

 
2.

Který z daných vzorců vyjadřuje povrch kvádru?

 
3.

Který z daných vzorců vyjadřuje povrch hranolu?

 
4.

Který z daných vzorců vyjadřuje objem kvádru?

 
5.

Který z daných vzorců vyjadřuje povrch krychle?

 
Logolink