Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jaká je ideální teplota oceli při probíjení materiálu?

a) 300 - 400 °C

b) 400 - 500 °C

c) 1000 - 1200 °C

 
2.

Jakou kovářskou operaci je nutné provést před probíjením otvoru?

a) osazování

b) pěchování

c) sekání

 
3.

Jaký je obvyklý rozsah průměrů probíjených kruhových otvorů?

a) 6 - 30 mm

b) 10 - 50 mm

c) 12 - 80 mm

 
4.

Jakým nástrojem se provádí tvarové a rozměrové zpřesnění probíjených otvorů?

a) dokončovacím průbojníkem z jedné strany

b) dokončovacím průbojníkem z obou stran

c) protahovacími trny

 
5.

Po ukončení probití otvoru zůstává délka materiálu

a) stejná

b) větší

c) kratší

 
6.

Jakou pomůcku používáme při probíjení oceli?

a) probíjecí desku

b) hřebovnici

c) útinku

 
7.

Při probíjení oceli je důležité

a) mít materiál delší než potřebujeme pro finální výrobek

b) mít materiál kratší než potřebujeme pro finální výrobek

c) mít materiál stejný jako potřebujeme pro finální výrobek

 
8.

Patří probíjení mezi základní kovářské operace?

a) ne, v současnosti se již v kovárně nepoužívá

b) ano, je to častá kovářská operace, hlavně v uměleckém kovářství

c) ne, protože se dá nahradit vrtáním otvorů

 
9.

Kdy se nejčastěji v kovárně setkáme s probíjením oceli?

a) při výrobě hřebíků

b) při výrobě tesařských skob

c) při výrobě průvlaků u mříží

 
10.

Při probíjení kovářským průbojníkem pracuje kovář

a) sám, ručním kladivem přitlouká průbojník

b) s pomocníkem, který přidržuje kleštěmi materiál

c) s pomocníkem, který přitlouká průbojník dvouručním kladivem

 
Logolink