Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jakou pomůcku používáme při probíjení oceli?

a) probíjecí desku

b) hřebovnici

c) útinku

 
2.

Při probíjení oceli je důležité

a) mít materiál delší než potřebujeme pro finální výrobek

b) mít materiál kratší než potřebujeme pro finální výrobek

c) mít materiál stejný jako potřebujeme pro finální výrobek

 
3.

Jakým nástrojem se provádí tvarové a rozměrové zpřesnění probíjených otvorů?

a) dokončovacím průbojníkem z jedné strany

b) dokončovacím průbojníkem z obou stran

c) protahovacími trny

 
4.

Jaký je obvyklý rozsah průměrů probíjených kruhových otvorů?

a) 6 - 30 mm

b) 10 - 50 mm

c) 12 - 80 mm

 
5.

Jakou kovářskou operaci je nutné provést před probíjením otvoru?

a) osazování

b) pěchování

c) sekání

 
6.

Jaká je ideální teplota oceli při probíjení materiálu?

a) 300 - 400 °C

b) 400 - 500 °C

c) 1000 - 1200 °C

 
7.

Při probíjení kovářským průbojníkem pracuje kovář

a) sám, ručním kladivem přitlouká průbojník

b) s pomocníkem, který přidržuje kleštěmi materiál

c) s pomocníkem, který přitlouká průbojník dvouručním kladivem

 
8.

Kdy se nejčastěji v kovárně setkáme s probíjením oceli?

a) při výrobě hřebíků

b) při výrobě tesařských skob

c) při výrobě průvlaků u mříží

 
9.

Patří probíjení mezi základní kovářské operace?

a) ne, v současnosti se již v kovárně nepoužívá

b) ano, je to častá kovářská operace, hlavně v uměleckém kovářství

c) ne, protože se dá nahradit vrtáním otvorů

 
10.

Po ukončení probití otvoru zůstává délka materiálu

a) stejná

b) větší

c) kratší

 
Logolink