Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Bedna váží 40kg, třecí síla je 80N. Jaký je součinitel smykového tření?

0,4

0,2

0,8

 
2.

Těleso má hmotnost 100kg a působí na ni třecí síla 200N. Jaký je součinitel smykového tření?

0,2

0,1

0,3

 
3.

Vztah pro výpočet třecí síly je:

 
4.

Třecí síla působí na těleso

ve směru pohybu

nepůsobí na těleso, je nulová

proti směru pohybu

 
5.

Železná kostka váží 30kg a součinitel smykového tření je 0,6. Jak velká je třecí síla?

240 N

180 N

200 N

 
Logolink