Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Který materiál má největší součinitel smykového tření?

lamino

sklo

smirkový papír

 
2.

Železná kostka váží 30kg a součinitel smykového tření je 0,6. Jak velká je třecí síla?

240 N

180 N

200 N

 
3.

Bedna váží 40kg, třecí síla je 80N. Jaký je součinitel smykového tření?

0,4

0,2

0,8

 
4.

K čemu slouží ložiska?

ke snížení rychlosti tělesa

ke snížení třecí síly

ke zlepšení systému brzd

 
5.

Kvádr váží 60kg a součinitel smykového tření je 0,4. Jaká je velikost třecí síly?

600 N

450 N

240 N

 
Logolink