Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Třecí síla závisí na:

materiálu a drsnosti styčných ploch

rychlosti pohybu

velikosti tahové síly

 
2.

Který materiál má největší součinitel smykového tření?

lamino

sklo

smirkový papír

 
3.

Kvádr váží 60kg a součinitel smykového tření je 0,4. Jaká je velikost třecí síly?

600 N

450 N

240 N

 
4.

Těleso má hmotnost 100kg a působí na ni třecí síla 200N. Jaký je součinitel smykového tření?

0,2

0,1

0,3

 
5.

Bedna váží 40kg, třecí síla je 80N. Jaký je součinitel smykového tření?

0,4

0,2

0,8

 
Logolink