Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jaké druhy plamene podle poměru směšování acetylénu a kyslíku rozlišujeme?

neutrální, oxidační, redukční

rychlý, střední, pomalý

měkký, střední, ostrý

 
2.

Redukční ventil zajišťuje:

včasnou dodávku plynu a drátu do hořáků

zvýšení tlaku a teploty v místě svaru

snížení tlaku lahvového na pracovní a udržení stálé hodnoty pracovního tlaku

 
3.

Co je zdrojem tepla při svařování plamenem?

elektrický oblouk

jiskry

plamen

 
4.

Svařovací hořáky rozlišujeme:

nízkotlaké, vysokotlaké

přetlakové, rovnotlaké

středotlaké, podtlakové

 
5.

Jaké přídavné materiály při svařování plamenem používáme?

holé elektrody

svařovací dráty a tyčinky

obalené elektrody

 
6.

Jaké druhy plamene podle výstupní rychlosti z hubice hořáku znáš?

neutrální, oxidační, redukční

rychlý, střední, pomalý

měkký, střední, ostrý

 
7.

Zpětné šlehnutí je:

neškodné zvětšení plamene při svařování

jev, kterému není třeba věnovat pozornost

nebezpečné proniknutí plamene do rukojeti hořáku nebo hadic

 
8.

Vyber vhodnou tloušťku materiálu pro svařování plamenem:

do 100 mm

do 50 mm

do 4 mm

 
9.

Jaký je nejčastěji používaný hořlavý plyn pro svařování plamenem?

svítiplyn

acetylén

zemní plyn

 
10.

Jaký je nejčastěji užívaný hoření podporující plyn?

vodík

kyslík

dusík

 
Logolink