Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jaké druhy plamene podle poměru směšování acetylénu a kyslíku rozlišujeme?

neutrální, oxidační, redukční

rychlý, střední, pomalý

měkký, střední, ostrý

 
2.

Jaký je nejčastěji užívaný hoření podporující plyn?

vodík

kyslík

dusík

 
3.

Jaký je nejčastěji používaný hořlavý plyn pro svařování plamenem?

svítiplyn

acetylén

zemní plyn

 
4.

Redukční ventil zajišťuje:

včasnou dodávku plynu a drátu do hořáků

zvýšení tlaku a teploty v místě svaru

snížení tlaku lahvového na pracovní a udržení stálé hodnoty pracovního tlaku

 
5.

Vyber vhodnou tloušťku materiálu pro svařování plamenem:

do 100 mm

do 50 mm

do 4 mm

 
6.

Jaké přídavné materiály při svařování plamenem používáme?

holé elektrody

svařovací dráty a tyčinky

obalené elektrody

 
7.

Svařovací hořáky rozlišujeme:

nízkotlaké, vysokotlaké

přetlakové, rovnotlaké

středotlaké, podtlakové

 
8.

Jaké druhy plamene podle výstupní rychlosti z hubice hořáku znáš?

neutrální, oxidační, redukční

rychlý, střední, pomalý

měkký, střední, ostrý

 
9.

Zpětné šlehnutí je:

neškodné zvětšení plamene při svařování

jev, kterému není třeba věnovat pozornost

nebezpečné proniknutí plamene do rukojeti hořáku nebo hadic

 
10.

Co je zdrojem tepla při svařování plamenem?

elektrický oblouk

jiskry

plamen

 
Logolink