Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Z tavidla vzniká:

tavenina

struska

speciální slitina

 
2.

Které elektrody dávají kvalitnější svar?

kovové

grafitové

není v tom rozdíl

 
3.

Jaký je rozdíl mezi tavnými a netavnými elektrodami?

žádný

tavná je přídavným materiálem, netavná není

tavná není přídavným materiálem, netavná je

 
4.

Co je zdrojem tepla při svařování elektrickým obloukem?

elektrický oblouk

jiskry

plamen

 
5.

Elektrický oblouk hoří mezi:

elektrodou a základním materiálem

základním a přídavným materiálem

hořákem a přídavným materiálem

 
6.

Nejdůležitějším prvkem při svařování elektrickým obloukem je:

poloha při svařování

elektroda

tloušťka základního materiálu

 
7.

Jaké znáš druhy obalů?

neutrální, oxidační, redukční

měkký, střední, ostrý

kyselý, bazický, stabilizační

 
8.

Obal elektrody poskytuje:

vznik strusky a ochranu svarového kovu

správný postup při svařování

vznik trhlin ve svaru

 
9.

Elektrický oblouk je:

druh plamene

zpětné šlehnutí

elektrický výboj

 
10.

Jaké znáš druhy elektrod?

neutrální, oxidační, redukční

tvrdé, střední, měkké

tavné a netavné, kovové a grafitové, holé a obalené

 
Logolink