Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Svařování ultrazvukem využívá přeměnu:

světelné energie na tepelnou

energie mechanických kmitů na tepelnou

potenciální energie na kinetickou

 
2.

Funkční částí zařízení pro svařování plazmou je:

plazmový hořák

elektronové dělo

sonotroda

 
3.

LASER znamená:

laboratoř s elektrickou regulací

vynucená emise světelného záření

vynucená emise elektronů

 
4.

Svařování elektronovým paprskem využívá přeměnu:

kinetické energie na tepelnou

energie mechanických kmitů na tepelnou

světelné energie na tepelnou

 
5.

Funkční částí ultrazvukové svářečky jsou:

hořáky

sonotrody

elektrody

 
6.

Funkční částí zařízení pro svařování elektronovým paprskem je:

elektronové dělo

elektronový mikroskop

elektronový hořák

 
7.

Svařování laserem využívá přeměnu energie:

kinetické energie na tepelnou

energie mechanických kmitů na teplo

energie světelné na tepelnou 

 
8.

Plazma je:

tekutá struska

tavenina základního kovu

elektricky vodivý stav plynu

 
9.

Ultrazvuk lze považovat za:

elektromagnetické vlnění s frekvencí nad 20 kHz

elektromagnetické vlnění s frekvencí pod 20 kHz

radioaktivní záření

 
10.

Jako plazmové plyny se užívá:

CO2, O2, H2

C2H2, H2, C4H8

Ar, He, N

 
Logolink