Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Žíhání bez překrystalizace je:

žíhání na snížení vnitřního pnutí

žíhání homogenizační

žíhání normalizační

 
2.

Účelem tepelné zpracování je:

změnit vlastnosti materiálu změnou struktury

změnit chemické složení materiálu

změnit tvar materiálu

 
3.

Účelem kalení je:

zvýšení tvrdosti a otěruvzdornosti

snížení tvrdosti

snížení obsahu uhlíku

 
4.

Nejběžnější žíhání po svařování je:

na měkko

na tvrdo

na snížení vnitřního pnutí

 
5.

Kalení je tepelné zpracování, charakteristické:

pomalým ochlazováním

rychlým ochlazováním

difuzními procesy

 
6.

Povrchové kalení provádíme u součástí, které mají snášet namáhání:

normálové

tečné

dynamické

 
7.

Žíhání se vyznačuje:

rychlým ochlazením

pomalým ochlazením

nezáleží na rychlosti ochlazování

 
8.

Zušlechťování je tepelné zpracování, které obsahuje:

pouze kalení

žíhání a popouštění

kalení a popouštění

 
9.

Co je to popouštění?

tepelné zpracování pro zvýšení tvrdosti a otěruvzdornosti po kalení

tepelné zpracování pro snížení nadměrné tvrdosti, křehkosti a vnitřního pnutí po kalení

tepelné zpracování pro snížení obsahu uhlíku po kalení

 
10.

Režim tepelného zpracování má tyto fáze:

ohřev, ochlazení

výdrž na teplotě, ochlazení

ohřev, výdrž, ochlazení

 
Logolink