Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Na soustruhu lze vyrobit:

Téměř libovolný závit, pokud máme k dispozici dostatek posuvů a vhodné závitové nože.

Pouze metrické závity.

Pouze Edisonův závit.

Nelze vyrobit závity.

 
2.

Při řezání vnějšího závitu:

Musíme čep osoustružit na malý průměr závitu.

Musíme čep osoustružit na střední průměr závitu.

Musíme čep osoustružit na vnější průměr závitu.

Nemusíme si čep osoustružit, můžeme rovnou řezat závit.

 
3.

Co musíme zkontrolovat po první odebrané třísce při řezání závitů?

Zda máme správný závitový nůž.

Jestli jsme správně nastavili stoupání.

Jestli má obrobek potřebný průměr.

Jestli jsme nastavili správné otáčky.

 
Logolink