Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jaký tvar kovátek používáme při volném kování?

a) dolní kovátko půlkulaté, horní také

b) dolní kovátko ploché, horní půlkulaté klínové

c) horní kovátko ploché, dolní také

 
2.

Proč při osazování a přesazování provádíme nejprve naseknutí do potřebné hloubky?

a) dochází k přesnějšímu délkovému vymezení

b) dochází k předurčení osazené tloušťky

c) zásekem je předurčen přechodový poloměr

 
3.

Jaký je další důležitý faktor při volném strojním kování?

a) správná rychlost beranu

b) správné polohování beranu při jednotlivých operacích

c) včasné ukončení práce při poklesu teploty polotovaru

 
4.

Múžeme namazat tukem pracovní část bucharu (kovátka)?

a) ne, kovátka se nesmí mazat tukem, protože to požkozuje skladbu oceli

a) ano, kovátka lépe kovou nahřátý materiál

c) ano, pouze jako konzervace, před započetím práce je třeba mazací tuk očistit

 
5.

Jaké znáte typické operace při volném strojním kování?

a) rovnání vyhlazení polotovaru po odokujení

b) protlačování za tepla s následným odokujením

c) pěchování, prodlužování, osazování

 
6.

Při prodlužování polotovaru se projevuje

a) zvýšená tvárnost materiálu po odstranění okují z ohřevu a namazání kovadel

b) rovnost původního a nově vzniklého objemu polotovaru

c) vysoké zpevnění materiálu po vykování prodlouženého profilu

 
7.

Na jakých strojích probíhá volné kování?

a) na bucharech a hydraulických lisech

b) na klikových kovacích lisech

c) na vřetenových lisech

 
8.

Jaké ochranné pomůcky použijeme při kování na bucharech?

a) pracovní čepici, brýle, rukavice

b) pracovní rukavice, chrániče sluchu, čiré brýle, pracovní oblečení

c) pevná kožená obuv, kovářská zástěra, rukavice

 
9.

Jaký materiál je použit na kovátka při volném strojním kování?

a) nízkouhlíková ocel povrchově kalená do 2 mm hloubky

b) rychlořezná ocel tepelně zušlechtěná na minimální pevnost 1500 Mpa

c) ocel středně uhlíková, popř. nástrojová určená k práci za tepla, zušlechtitelná na pevnost 800 Mpa

 
10.

Jak seřídíte velikost úderu u pružinového bucharu?

a) více namažu kluzné části beranu

b) seřídím třecí spojku na motoru, posunu ji více k setrvačníku

c) přitáhnu pružiny

 
Logolink