Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Nejúčinnější ochranou před požárem zaviněným provozem komína je:

odstranění dřevěných konstrukcí z kontaktu s tělesem komína,

zajištění dokonalé těsnosti komínového pláště,

zabránění vznícení sazí v průduchu jejich včasným odstraněním.

 
2.

Spalinová cesta musí zajistit:

dostatečný přívod vzduchu pro hoření,

bezpečný odvod spalin a jejich rozptyl do ovzduší,

vytvoření potřebného přirozeného tahu.

 
3.

Komínová hlavice:

je krycí deska komína nad střechou,

je obvykle kovová, pevná nebo otočná nadstavba nad ústím průduchu,

nejvyšší část konstrukce komína nad střechou.

 
4.

Sopouch ve vícevrstvém keramickém komíně se provádí:

instalací připojovací tvarovky,

vybouráním otvoru do keramické vložky,

zazděním zděře do komínového pláště.

 
5.

Projektová dokumentace:

stanovuje závazné podmínky stavby komína,

je doporučením, jak stavbu komína  provádět,                                                                                        

obsahuje nákresy detailů pro usnadnění montáže.

 
6.

Komínová hlava:

je stříška nad ústím průduchu, zabraňující vnikání vody do průduchu při dešti,

je nejvrchnější část komína, která chrání konstrukci komína před účinky počasí,

je betonová deska na horní části konstrukce komína.

 
7.

Půdici průduchu vícevrstvého komína tvoří:

základová deska komína,

kondenzátní jímka,

otvor pro čistění průduchu komína na půdě.

 
8.

Sopouch je:

vyústění průduchu v hlavě komína,

otvor v plášti komína, sloužící pro připojení spotřebiče paliv,

zazděním zděře do komínového pláště.

 
9.

Prvky komínové vložky v komíně, provozovaném s přetlakem spalin:

se sestavují a spojují po tahu,

musí mít výrobcem dodané těsnění,

se sestavují a spojují tmelením nebo svařováním.

 
10.

Ústí průduchu komína tvoří:

komínová hlavice se stříškou,

otvor v krycí desce  komína nad střechou,

otvor pro připojení spotřebiče do průduchu.

 
Logolink