Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Komínová hlava:

je stříška nad ústím průduchu, zabraňující vnikání vody do průduchu při dešti,

je nejvrchnější část komína, která chrání konstrukci komína před účinky počasí,

je betonová deska na horní části konstrukce komína.

 
2.

Příslušenství komína tvoří:

prvky, umožňující bezpečný přístup k jeho čištění a kontrole,

projektem stanovené otvory v komínovém plášti,

spotřebič paliv, kouřovod a zděř.

 
3.

Montážní pokyny výrobce:

jsou hlavním dokumentem souvisejícím s podmínkami záruky,

poskytují rady nezkušeným, jak při montáži postupovat,

umožňují laikům správně postavit komín.

 
4.

Nejúčinnější ochranou před požárem zaviněným provozem komína je:

odstranění dřevěných konstrukcí z kontaktu s tělesem komína,

zajištění dokonalé těsnosti komínového pláště,

zabránění vznícení sazí v průduchu jejich včasným odstraněním.

 
5.

Komínová hlavice:

je krycí deska komína nad střechou,

je obvykle kovová, pevná nebo otočná nadstavba nad ústím průduchu,

nejvyšší část konstrukce komína nad střechou.

 
6.

Půdici průduchu vícevrstvého komína tvoří:

základová deska komína,

kondenzátní jímka,

otvor pro čistění průduchu komína na půdě.

 
7.

Sopouch ve vícevrstvém keramickém komíně se provádí:

instalací připojovací tvarovky,

vybouráním otvoru do keramické vložky,

zazděním zděře do komínového pláště.

 
8.

Sopouch je:

vyústění průduchu v hlavě komína,

otvor v plášti komína, sloužící pro připojení spotřebiče paliv,

zazděním zděře do komínového pláště.

 
9.

Prvky komínové vložky v komíně s přirozeným tahem:

se sestavují a spojují po tahu,

musí mít výrobcem dodané těsnící prvky,

se sestavují a spojují po vodě.

 
10.

Spalinová cesta musí zajistit:

dostatečný přívod vzduchu pro hoření,

bezpečný odvod spalin a jejich rozptyl do ovzduší,

vytvoření potřebného přirozeného tahu.

 
Logolink