Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Sopouch ve vícevrstvém kovovém komíně se provádí:

vystřižením otvoru do kovové vložky,

instalací připojovací tvarovky,

zazděním zděře do komínového pláště.

 
2.

Projektová dokumentace:

stanovuje závazné podmínky stavby komína,

je doporučením, jak stavbu komína  provádět,                                                                                        

obsahuje nákresy detailů pro usnadnění montáže.

 
3.

Montážní pokyny výrobce:

jsou hlavním dokumentem souvisejícím s podmínkami záruky,

poskytují rady nezkušeným, jak při montáži postupovat,

umožňují laikům správně postavit komín.

 
4.

Prvky komínové vložky v komíně s přirozeným tahem:

se sestavují a spojují po tahu,

musí mít výrobcem dodané těsnící prvky,

se sestavují a spojují po vodě.

 
5.

Příslušenství komína tvoří:

prvky, umožňující bezpečný přístup k jeho čištění a kontrole,

projektem stanovené otvory v komínovém plášti,

spotřebič paliv, kouřovod a zděř.

 
6.

Nejúčinnější ochranou před požárem zaviněným provozem komína je:

odstranění dřevěných konstrukcí z kontaktu s tělesem komína,

zajištění dokonalé těsnosti komínového pláště,

zabránění vznícení sazí v průduchu jejich včasným odstraněním.

 
7.

Prvky komínové vložky v komíně, provozovaném s přetlakem spalin:

se sestavují a spojují po tahu,

musí mít výrobcem dodané těsnění,

se sestavují a spojují tmelením nebo svařováním.

 
8.

Spalinová cesta musí zajistit:

dostatečný přívod vzduchu pro hoření,

bezpečný odvod spalin a jejich rozptyl do ovzduší,

vytvoření potřebného přirozeného tahu.

 
9.

Půdici průduchu vícevrstvého komína tvoří:

základová deska komína,

kondenzátní jímka,

otvor pro čistění průduchu komína na půdě.

 
10.

Sopouch je:

vyústění průduchu v hlavě komína,

otvor v plášti komína, sloužící pro připojení spotřebiče paliv,

zazděním zděře do komínového pláště.

 
Logolink