Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Komín, určený pro spotřebič pevných paliv s odvodem spalin přirozeným tahem, s teplotou spalin do 400oC, vedený vnitřkem budovy, neodolný proti účinkům kondenzátů, určený pro suchý provoz a pro spalování pevných paliv, odolný proti  vyhoření sazí, s bezpečnou vzdáleností  hořlavých konstrukcí nejméně 50 mm, je označen

ČSN EN 1443 – T400 N1 D 3 G50

ČSN EN 1443 – T400 P1 W 1 O50

ČSN EN 1443 – T400 N1 D 2 O50

 
2.

Vymetací otvor je umístěn:

v horní části komína, do nějž je připojen spotřebič pevných paliv,

v dolní části komína, do nějž je připojen spotřebič pevných paliv,

na půdici komína, do nějž je připojen spotřebič pevných paliv.

 
3.

Komínová dvířka:

musí být vždy nehořlavá a uzamykatelná,

musí být vždy dvojitá a korozivzdorná,

musí být vždy těsně uzavřená a zabezpečená proti samovolnému otevření.

 
4.

Vybírací otvor je umístěn:

v horní části komína s připojeným spotřebičem pevných paliv,

v dolní části komína s připojeným spotřebičem pevných paliv,

na půdici komína s připojeným spotřebičem pevných paliv.

 
5.

Do komínového pláště komína pro plynná paliva musí být vždy provedeny tyto otvory:

horní kontrolní otvor, sopouch,

dolní kontrolní otvor, sopouch,

vybírací otvor, vymetací otvor, čisticí otvor, sopouch.

 
6.

Vlastnosti a odolnost komína musí odpovídat 

projektové dokumentaci

platným stavebním předpisům

provozním vlastnostem a požadavkům připojeného spotřebiče paliv

 
7.

Komínová lávka:

musí být z borového dřeva, tloušťky nejméně 50 mm, s šířkou nejméně 300 mm,

musí být vždy opatřena zábradlím,

je přístupová komunikace, zajišťující bezpečný přístup ke komínu na střeše objektu.

 
8.

Hlavním požadavkem na konstrukci komína je 

vyvinout silný tah v průduchu

zajistit bezpečný odvod spalin a jejich rozptyl do ovzduší

chránit stavbu před nebezpečím požáru  

 
9.

Do komínového pláště komína pro pevná paliva musí být vždy provedeny tyto otvory:

vybírací otvor, sopouch,

vybírací otvor, vymetací otvor, sopouch,

vybírací otvor, vymetací otvor, čisticí otvor, sopouch.

 
10.

Kontrolní otvory jsou prováděny:

pouze v kouřovodu,

v úhybech  komína, do nějž je připojen spotřebič pevných paliv,

ve spalinové cestě, do níž je připojen spotřebič plynných paliv.

 
Logolink