Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Komín, určený pro spotřebič plynných paliv s odvodem spalin spalinovým

ventilátorem,  s teplotou spalin do 150oC, vedený vnitřkem budovy, odolný proti

účinkům kondenzátů, určený pro mokrý provoz, neodolný proti vyhoření sazí,

s bezpečnou vzdáleností  hořlavých konstrukcí nejméně 10 mm, je označen

ČSN EN 1443 – T150 N1 D 1 G10

ČSN EN 1443 – T150 P1 W 1 O10

ČSN EN 1443 – T150 P1 W 2 O10

 
2.

Hlavním požadavkem na konstrukci komína je 

vyvinout silný tah v průduchu

zajistit bezpečný odvod spalin a jejich rozptyl do ovzduší

chránit stavbu před nebezpečím požáru  

 
3.

Kontrolní otvory jsou prováděny:

pouze v kouřovodu,

v úhybech  komína, do nějž je připojen spotřebič pevných paliv,

ve spalinové cestě, do níž je připojen spotřebič plynných paliv.

 
4.

Identifikační štítek:

obsahuje předepsané údaje o konstrukci a vlastnostech komína,

obsahuje údaj o prodejci  komína,

obsahuje údaj o dodavateli materiálu na stavbu komína.

 
5.

Vlastnosti a odolnost komína musí odpovídat 

projektové dokumentaci

platným stavebním předpisům

provozním vlastnostem a požadavkům připojeného spotřebiče paliv

 
6.

Údaje na identifikačním štítku  : ČSN EN 1443 – T400 P1 D  2 G50 znamenají

komín je určen pro provozní teplotu do 400oC, odvod spalin s přetlakem,  je umístěn uvnitř objektu, je určen pro mokrý provoz, vhodný pro spalování dřeva, není odolný proti vyhoření sazí a bezpečná vzdálenost hořlavých konstrukcí od komína je  50 mm

 komín je určen pro provozní teplotu do 400oC, odvod spalin  přirozeným tahem,  je umístěn uvnitř objektu, je určen pro suchý provoz, vhodný pro spalování dřeva, je odolný proti vyhoření sazí a bezpečná vzdálenost hořlavých konstrukcí od komína je  50 mm

komín je určen pro provozní teplotu do 400oC, odvod spalin s přetlakem,  je umístěn uvnitř objektu, je určen pro suchý provoz, vhodný pro spalování dřeva, je odolný proti vyhoření sazí a bezpečná vzdálenost hořlavých konstrukcí od komína je  50 mm 

 
7.

Komín, určený pro spotřebič pevných paliv s odvodem spalin přirozeným tahem, s teplotou spalin do 400oC, vedený vnitřkem budovy, neodolný proti účinkům kondenzátů, určený pro suchý provoz a pro spalování pevných paliv, odolný proti  vyhoření sazí, s bezpečnou vzdáleností  hořlavých konstrukcí nejméně 50 mm, je označen

ČSN EN 1443 – T400 N1 D 3 G50

ČSN EN 1443 – T400 P1 W 1 O50

ČSN EN 1443 – T400 N1 D 2 O50

 
8.

Kondenzátní jímka:

je prostor na půdici průduchu, sloužící ke shromažďování kondenzátu,

je prostor na půdici průduchu, sloužící ke tvorbě kondenzátu,

je prostor na půdici průduchu, sloužící k odpařování kondenzátu.

 
9.

Komínová lávka:

musí být z borového dřeva, tloušťky nejméně 50 mm, s šířkou nejméně 300 mm,

musí být vždy opatřena zábradlím,

je přístupová komunikace, zajišťující bezpečný přístup ke komínu na střeše objektu.

 
10.

Vybírací otvor je umístěn:

v horní části komína s připojeným spotřebičem pevných paliv,

v dolní části komína s připojeným spotřebičem pevných paliv,

na půdici komína s připojeným spotřebičem pevných paliv.

 
Logolink