Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Na čem a jak závisí velikost el. proudu v obvodu ? 

Na velikosti napětí a na odporu v obvodu.

Na velikosti napětí a proudu v obvodu.

 
2.

Jaký vnitřní odpor má voltmetr a ampérmetr?

Voltmetr malý, ampérmetr velký

 

 Voltmetr velký, ampérmetr malý

 
3.

Co je to elektrický proud ? 

Hmotný objekt, který se přemísťuje z jednoho místa na druhé.

Elektrický proud je uspořádaný pohyb částic s elektrickým nábojem.

 
4.

Jaké následky má přímé připojení ampérmetru ke zdroji?

Ampérmetr shoří.

Bude měřit procházející proud.

 
5.

Jaká je značka a jaké jsou jednotky el. proudu? 

Značka A, jednotky: ampéry.

Značka V, jednotky: volty.

 
Logolink