Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Výměna dřevěného trámů stropu se provádí tak že:

bez zajištění strhneme podhled stropu, abychom viděli na trám

po zajištění stropu rozebereme podlahu tak,  abychom obnažili poškozené trámy a zhlaví

Strop zabezpečíme podpěrami a  zavětrováním

 
2.

 Je třeba vždy k posouzení poruchy klenby přivolat odborníka statika ?

ano

ne

jak uznáme za vhodné dle osobního uvážení

 
3.

Opravy montovaných stropů keramických a betonových se provádí:

spřažením s nadbetonovanou  železobetonovou stropní deskou

spřažením s podbetonovanou  železobetonovou stropní deskou

spřažením s nadbetonovanou  betonovou stropní deskou

 
4.

U dřevěných konstrukcí je nutno dbát na ochranu:

proti vlhkosti

proti hluku

proti dřevokaznému hmyzu a houbám.

 
5.

Opravu mírného průhybu u dřevěných stropů provádíme :

přelíčením stropu bílým nátěrem

 formou zavěšeného sádrokartonového podhledu, bebo použitím jiného kazetového stropního systému

nikterak neprovádíme

 
6.

Mezi nosné konstrukce patří i klenby, které vlivem přetížení mohou vykazovat poškození, jako jsou:

 rozestoupení klenby, zde je třeba provést opravu.

 rozestoupení klenby, není nutné provést opravu.

trhliny a zde  je třeba provést opravu.

 
7.

Podle druhu jednotlivých poškození u dřevěných stropů opravujeme nebo měníme:

 

zhlaví trámů

odhlaví trámů

podhlaví trámů

 
Logolink