Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Duhové zabarvení olejové skvrny na vozovce je způsobeno:

rozkladem bílého světla po dvou lomech

 polarizací světla odrazem

ohybem na částicích oleje

interferencí světla na tenké vrstvě

 
2.

Do jaké vzdálenosti od dutého zrcadla o poloměru křivosti 40 cm je třeba umístit předmět, abychom získali skutečný obraz:

menší než 20 cm

větší než 20 cm

menší než 40 cm

jiná odpověď

 
3.

Skleněnou spojnou čočku (n = 1,6) ze vzduchu ponoříme do vody (n = 1,33). Tato čočka:

bude mít větší optickou mohutnost

bude mít stejnou optickou mohutnost

bude mít menší optickou mohutnost

se stane rozptylkou

 
4.

Při přechodu světelného paprsku ze vzduchu do rohovky oka:

bude docházet k lomu ke kolmici

bude docházet k lomu od kolmice

nebude docházet k lomu

nastane úplný odraz

 
5.

Skleněná ploskovypuklá čočka o poloměru křivosti 10 cm a indexu lomu 1,5 má ve vzduchu ohniskovou vzdálenost:

5 cm

10 cm

15 cm

20 cm

 
6.

Fialové světlo má ve vakuu vlnovou délku 750 nm. Jakou vlnovou délku bude mít v ledu (n = 1,31)? 

750 nm                   

573 nm                    

450 nm                   

983 nm    

 
7.

Do jaké vzdálenosti od spojky o ohniskové vzdálenosti 5 cm je třeba umístit předmět, abychom získali skutečný pětkrát zvětšený obraz?

4 cm

25 cm

6 cm

12 cm

 
8.

Světlo je:

příčné mechanické vlnění                     

podélné mechanické vlnění

příčné elektromagnetické vlnění 

podélné elektromagnetické vlnění 

 
9.

Ohnisková vzdálenost čočky o optické mohutnosti 5D je:

5 cm

1/5 cm

20 cm

5 m

 
10.

Jakou vadu má a jaké brýle nosí člověk, který má blízký bod 8 cm a daleký bod 2,5 m?

dalekozrakost, spojky

dalekozrakost, rozptylky

 krátkozrakost, spojky

krátkozrakost, rozptylky

 
Logolink