Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Při provozu spotřebiče pevných paliv, připojeného k řádně provedené spalinové cestě:

nemůže dojít k tvorbě jedovatých spalin,

může vzniknout  pro provozovatele  nebezpečí otravy  oxidem uhelnatým,

může vzniknout  pro provozovatele  nebezpečí otravy  oxidem uhličitým.

 
2.

Bezpečný provoz spotřebiče paliv  a jeho spalinové cesty je podmíněn:

bezvadným stavem spotřebiče, spalinové cesty a stálým přívodem potřebného množství vzduchu  do místnosti se spotřebičem,

dobrým tahem komína,

bezvadným stavem spotřebiče a  spalinové cesty.

 
3.

Komínový tah:

je tlakový efekt, založený na rozdílu hmotností horkých spalin a venkovního vzduchu,

je podtlakový ( sací) efekt, založený na stoupavosti horkých spalin,

je proudění v komíně, vyvolané tlakem spalin, vytvořených hořením ve spotřebiči.

 
4.

Čištění průduchu komína od sazí:

je základní podmínkou prevence proti nebezpečí požáru,

je nezbytné pro udržení světlého průřezu průduchu, kvůli jeho zmenšení zanesením,

je nezbytné pro udržení potřebného  tahu.

 
5.

Při provozu spotřebiče plynných paliv, připojeného k řádně provedené spalinové cestě:

nemůže dojít k tvorbě jedovatých spalin,

může vzniknout  pro provozovatele  nebezpečí otravy  oxidem uhelnatým,

může vzniknout  pro provozovatele  nebezpečí otravy  oxidem uhličitým.

 

 
6.

U spotřebičů s kondenzací spalin  udávají výrobci:

účinnost až 95 %,

účinnost až 100 %,

účinnost až 106 %.

 
7.

Při provozu řádně provedené spalinové cesty od spotřebiče pevných paliv:

nemůže vzniknout  pro provozovatele  nebezpečí otravy spalinami,

může vzniknout  pro objekt nebezpečí požáru,

nevzniká  žádné nebezpečí.

 
8.

Nezbytné vlastnosti spalinové cesty, k níž je připojen spotřebič pevných paliv, jsou:

odolnost proti tepelným rázům, odolnost proti vyhoření sazí, těsnost průduchu,

odolnost proti tepelným rázům, odolnost proti vlhkosti a kondenzátu,

odolnost proti vlhkosti a kondenzátu, těsnost průduchu.

 
9.

Spalinová cesta:

může ohrozit bezpečnost uživatele tím, že neodvádí všechny spaliny do ovzduší,

nemůže ohrozit bezpečnost uživatele, je-li provedena podle pokynů výrobce,

nemůže ohrozit bezpečnost uživatele, je-li provedena podle projektu.

 
10.

Ochranné komínové pouzdro je potrubí:

tvořící průduch komína. Je provedeno z kovové ohebné hadice.

tvořící průduch komína. Je pevně spojeno s komínovým pláštěm.

tvořící průduch komína. Je dilatačně odděleno od komínového pláště.

 
Logolink