Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

K měření velikosti síly užíváme:

váhy

siloměr

voltmetr

 
2.

Jak se nazývá jednotka síly?

joule

watt

newton

 
3.

Je gravitační síla stejná na Zemi a na Měsíci?

ano

ne

je dvakrát větší 

 
4.

Velikost gravitační síly vypočítáme dle vztahu:

 
5.

Těleso o hmotnosti 4 kg se pohybuje se zrychlením 0,5 m.s-2. Jaká síla působí na těleso?

4 N

2 N

3 N

 
Logolink