Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Těleso má hmotnost 2 kg a působí na něj síla 4 N. Jaké je zrychlení tělesa?

4 m.s-2        

8 m.s-2            

2 m.s-2

 
2.

Těleso o hmotnosti 4 kg se pohybuje se zrychlením 0,5 m.s-2. Jaká síla působí na těleso?

4 N

2 N

3 N

 
3.

Který ze vztahů určuje tlakovou sílu?

 
4.

Velikost gravitační síly vypočítáme dle vztahu:

 
5.

K měření velikosti síly užíváme:

váhy

siloměr

voltmetr

 
Logolink