Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Kam se kladou skleněné tvarovky při stavbě příčky?

do železobetonového rámu

mezi dvě sádrokartonové desky

na dřevěné desky

 
2.

Jaká je minimální tloušťka příčky Moniérky zhotované z těžkého betonu?

100 mm

50 mm 

150 mm

 
3.

Čím se zakrývají spoje u příček z dřevocementových desek?

dřevěnou lištou

papírovým kartonem

pruhem juty

 
4.

Jakou funkci plní příčky?

rozdělují vnitřní prostory budovy na místnosti, nebo ucelené části

tvoří nosnou část domu

zajišťují dokonalou hydroizolaci mezi místnostmi

 
5.

Z jakých materiálů můžeme postavit příčku?

cihla, beton, tvárnice, dřevo, sklo, sádra, sádrokartonové desky, izolační desky

cihla, beton, tvárnice, dřevo, sklo, sádra, guma, sádrokartonové desky, izolační desky

cihla, beton, vosk, tvárnice, dřevo, sklo, sádra, sádrokartonové desky, izolační desky

 
6.

Co je základem pro sádrokartonovou příčku?

výztužná síť, tepelná izolace, sádrokartonové desky

cihelné tvarovky, tepelná izolace, sádrokartonové desky

nosný rám, tepelná izolace, sádrokartonové desky

 
7.

Kde není vhodné stavět vápenosádrovou příčku?

na osluněné místo

na místě s většími vibracemi

do trvale vlhkého prostředí 

 
8.

Jaká je hlavní výhoda montovaných příček?

zrychlení pracovního postupu na stavbě

zvýšení bezpečnosti při stavbě

zlepšení vzhledu

 
Logolink