Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Chloroplast je místem:

Syntézy bílkovin

Aerobního dýchání

 

Fotosyntézy

 

Postsyntetického transportu

 
2.

Cytoplazmatická membrána je:

Plně propustná

 

Polopropustná pro vodu a v ní rozpuštěné látky

 

Propustná jen u mladých buněk

 

Polopropustná jen u živočišných buněk
 

 
3.

Centrální vakuola

Vyplňuje téměř celý prostor buňky

 

Slouží k rozmnožování

 

Je zásobárnou vody v živočišných buňkách

      
 

V rostlinných buňkách se nevyskytuje        
 

 
4.

Eukaryotické buňky jsou:

Menší než prokaryotické

Bakterie

Sinice

 

Větší než bakterie

 
5.

Živočišná buňka má na svém povrchu:

Buněčnou stěnu

 

Cytoplasmatickou membránu

 

Plasmodesmy

 

Vakuoly

 
6.

Jádro obsahuje:

Ribosomy

 

DNA

 

Cytoplasmu


 

Mikrotubuly
 

 
7.

Mezi semiautonomní organely řadíme:

Golgiho aparát

 

Ribosomy

 

Mitochondrie


 

Mikrofilamenty
 

 
8.

Buněčnou stěnu rostlinných buněk tvoří:

Chitin

 

Celulóza

 

Laktóza

Rostlinné buňky nemají buněčnou stěnu

 
9.

Endoplazmatické retikulum drsné je místem:

Syntézy bílkovin

 

 

Aerobního dýchání

 

 

Fotosyntézy


 

 

Anaerobního dýchání
 

 
10.

Prokaryotické buňky neobsahují:

Nukleoid

Ribosomy

Cytoplazmu
 

Chloroplasty
 

 
Logolink