Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

5. Geotermální elektrárny využívají k pohonu turbín:

a) horkou vodu z hlubin Země

b) horkou páru nebo vodu z hlubin Země

c) horké magma z hlubin Země

 
2.

8. Sluneční tepelná elektrárna mění sluneční energii na:

a) tepelnou energii

b) elektrickou energii

c) tepelnou nebo elektrickou energii

 
3.

10. Tepelná čerpadla se používají:

a) jen pro výrobu elektrické energie

b) jen pro ohřev TUV

c) ) pro ohřev TUV a vytápění

 
4.

3. Přečerpávací elektrárna vyrábí energii při pohybu vody do:

a) dolní nádrže

b) horní nádrže

c) dolní i horní nádrže

 
5.

6. Bioplyn se získává z biomasy:

a) mokrým procesem

b) suchým procesem

c) mokrým i suchým procesem

 
6.

4. Vodní elektrárny v ČR vyrobí asi:

a) 4% z celkové vyrobené elektrické energie

b) 10% z celkové vyrobené elektrické energie

c) 30% z celkové vyrobené elektrické energie

 
7.

2. Akumulační vodní elektrárna je:

a) elektrárna přehradní

b) elektrárna přečerpávací

c) elektrárna průtočná

 
8.

9. Fotovoltaické elektrárny se využívají pro výrobu elektrické energie

a) jen do elektrické sítě

b) do elektrické sítě i pro vlastní spotřebu elektrické energie

c) jen pro vlastní spotřebu elektrické energie

 
9.

1. Mezi neobnovitelné zdroje energie patří:

a) Uran, geotermální energie

b) Uhlí, ropa, uran

c) Energie slunečního záření

 
10.

7. Peletky jsou vyrobeny lisováním z:

a) odřezků dřeva

b) uhelného prachu

c) dřevěných pilin

 
Logolink