Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Pomocí čeho vytváříme závity při ručním řezání závitů?

Pomocí závitořezných nástrojů.

Pomocí pilníku.

Pomocí soustružnického nože.

Pomocí výstružníku.

 
2.

Jaký průměr musí mít vyvrtaná díra pro vnitřní závit?

Musí být o jeden mm menší, než je průměr závitů.

Průměr díry si najdeme v tabulkách podle typu a stoupání závitů.

Musí být o jeden mm větší, než je průměr závitu.

Musí být o 1/10 menší, než je průměr závitu.

 
3.

Na co musíme dbát při řezání závitů závitníkem?

Na to, aby byl závitník kolmo k díře.

Na to, aby byl závitník šikmo v díře.

Na to, aby byl závitník rovnoběžně s dírou.

Na to, aby byl závitník souosý s dírou.

 
4.

Do čeho se upínají závitové čelisti?

Do oček.

Do svěráku.

Do vratidel.

Do upínek.

 
Logolink